ZVAS v Třebechovicích pod Orebem 7. 4. 2018

V sobotu 7.dubna jsme pořádali Závody Vlčat a Světlušek. Do našeho závodu se přihlásilo 15 hlídek, ale nakonec závodilo pouze hlídek 14. Tři hlídky ze Stěžer, pět hlídek z Chlumce nad Cidlinou, jedna hlídka z Nového Města nad Metují a pět hlídek z Třebechovic pod Orebem. Všichni jsme se sešli v 9:30 na skautském domě, kde se naše hlídky nahlásily a rozlosovaly pořadí, v jakém poté vycházely na trať. Po rozlosování nás čekal slavností nástup.  V úvodu nám řekl pár milých slov Míla Rücker – jako zástupce okresní rady, zazpívali jsme skautskou hymnu, vysvětlili jsme si pravidla a navštívil nás samotný ředitel školy v Bradavicích Albus Brumbál, který naše malé čaroděje a čarodějky varoval před úskalími a záludnostmi, které je na trati mohou potkat.

   První dvě hlídky vystartovaly v 10 hodin, další hlídky startovaly v 15 minutových intervalech a o půl 12 byly již všechny hlídky na trati.  Náš okruh byl dlouhý téměř 4 km a na naše malé čaroděje a čarodějky čekalo 8 úkolů. V prvním úkolu musely prokázat znalost létání na koštěti podle předpisů – byla vytvořena trať, na které bylo 15 dopravních značek. Naši kouzelníci a kouzelnice na sobě museli mít bezpečnostní prvky a nejenže museli značky poznat, ale museli se jimi také řídit. Pro některé čaroděje a čarodějky to byla hračka, ale někteří si musí tuto oblast ještě pořádně prostudovat. Při druhém úkolu je čekala velice náročná disciplína první pomoci, kdy museli ošetřit Harry pobodaného od včel, dále jeho vymknutý kotníku a odřené koleno, který si poranil při boji s Voldemortem, dále museli ošetřit krvácení z nosu Draca Malfoye a popáleniny Freda a George Weasleyových. Při třetím úkolu museli všichni prokázat pohybovou zdatnost při Famfrpálu.  Jejich úkole bylo nasednout na koště, proletět vytyčenou trasou a snažit se polapit zlatonku. Vyhledávání informací v mudlovském světě, tak zněl čtvrtý úkol. Měli pomoci najít Hagridovi jméno pro jeho nového draka a vše o něm zjistit, dál měli zjistit, co mohou navštívit v Hostinném v Krkonoších a měli pomoci Harrymu, Ronovi a Hermioně najít vlakové spojení. Při pátém úkolu spojili příjemné s užitečným. Při kuchařské dovednosti měli Harrymu vyrobit obložený chléb, který mu zajistí hodinu dýchat pod vodou. Šestým úkolem byla manuální zručnost, kdy čarodějové a čarodějky posílali Harrymu do Bradavic balíček s věcmi, které zapomněl. Nejen, že museli zabalit balíček, ale také museli správně napsat adresu příjemce a odesílatele a přiložit známku. Logické myšlení, to byl sedmý úkol. Zde museli čarodějové a čarodějky vyluštit dopis od Siriuse pro Harryho a jeho kamarády, kteří si nevěděli rady s vyluštěním dopisu. Posledním osmým úkolem byl Vztah k vlasti a skautingu. Čarodějkám a čarodějům se dostala do ruky dávno ztracená kniha o České republice. Potíž byla v tom, že u obrázků buď popisky chyběly, anebo byly špatně. Takže jejich úkol byl jasný, vše doplnit nebo přiřadit správně. Po splnění tohoto úkolu všichni spěchali na skautskou základnu, odkud startovali. Poslední hlídka dorazila v 15:30, a tak už zbývalo pouze vyhodnocení všech hlídek.

      V 16 hodin začalo slavnostní zakončení, na které se opět dostavil samotný ředitel Bradavic Albus Brumbál. Všem poděkoval za zvládnutí nelehkých úkolů a pak již začal vyhlašovat nejlepší tři hlídky z každé kategorie. Mezi světluškami to byly: 1. Sněžné sovy (Stěžery), 2. Medůzky (Nové Město nad Metují)  a 3. Berušky (Třebechovice pod Orebem). Mezi vlčaty to byly: 1. Bobři (Třebechovice pod Orebem), 2.Hackeři (Stěžery) a 3.Žabáci (Chlumec nad Cidlinou). První dvě hlídky z každé kategorie postoupily do Nového Města nad Metují, kde se bude v květnu konat krajské kolo závodů vlčat a světlušek. Všichni účastníci obdrželi medaile a pamětní listy, první tři hlídky diplomy a první hlídky z každé kategorie dostaly ohnivý pohár.

 

            Jsme pyšní na to, že se do dalšího kola povedla postoupit naší družině Bobrů a přejeme jim mnoho úspěchů a skvělých zážitků v krajském kole. Děkujeme Albusi Brumbálovi za zajištění krásného počasí, všem střediskům za pomoc s realizací a dětem za krásnou atmosféru. 

 Shlédněte i  další fotografie ze závodu v naší Galerii

2018_04_07_ZVAS_Trebechovice_147.JPG

Vítězná družina Bobrů

 

Výsledky závodu:

  Světlušky Vlčata
1 Sněžné sovy       81 b. Bobři                     73 b.
2 Medůzky            80 b. Hackeři                 69b.
3 Berušky             68,5 b. Žabáci                   67,5 b.
4 Světýlka             66 b. Stopaři                  67,5 b.
5 Jahůdky              64,5 b. Jezevci                  61 b.
6 Lištičky               63,5 b. Siláci                     59,5 b.
7 Sovičky                60 b. Siláci II                  54 b.

O třetím místě u vlčat rozhodla velitelka závodu na základě vyššího počtu získaných bodů za dvě bonifikované disciplíny (zdravověda a vyhledávání informací).