Výlet Všestary

Výlet do Všestar a na Chlum

 

vsestrary_60.jpg

 

V sobotu 13.3.2009 se kolem půl osmé začali u nádraží scházet členové oddílů skautů a skautek - rozhodli jsme se totiž podniknout společný výlet, a to na bojiště na Chlumu a do Centra experimentální archeologie ve Všestarech. Finální počet výletníků byl 5 skautů, 5 skautek, a 2 vedoucí - Lucka s Helou. Bez problémů jsme vlakem dorazili do Všestar a vydali se po červené na Chlum. Obloha bez mraku, slunce svítilo, pouze vítr poněkud kazil jinak špičkové počasí. Ale my jsem se jím nenechali odradit a na Chlumu jsme všichni bez rozdílu vyšplhali až na vrchol vyhlídkové věže (36,4m). Tam už byl vítr tak silný, že Davidovi „vyfoukl“ sklíčko brýlí, jiné ztráty naštěstí nebyly :-) . Proto jsme raději slezli a vydali se po naučné stezce obhlédnout různé památky na bitvu. Šli jsme dělostřeleckým okopem, viděli Mauzoleum, Kostnici, Pruský hřbitov a mnoho pomníků. Dopoledne už pokročilo, a tak jsme se po žluté turistické trase vrátili zpět do Všestar, kde už nás čekali v experimentální pravěké vesnici. Zde byla bez jakýchkoli výdobytků moderní doby vytvořena vesnice z neolitické doby - vše tu bylo postaveno pouze pomocí nástrojů a materiálů, které se používaly právě v pravěku.
Slečny průvodkyně nás provedly celým areálem, vše jsme si mohli důkladně prohlédnout a něco dokonce i vyzkoušet - například práci dřevěným rýčem, drcení obilí mezi kameny, broušení kamenů do nástrojů i sekání pravěkými sekyrami. Podívali jsme se dovnitř polozemnice i většího obytného domu, obdivovali jsme kruhové oppidum a pece na chleba i keramiku a zaujalo nás i pohřebiště a studna. Na závěr nám ještě bylo puštěno video, kde jsme se na vlastní oči přesvědčili, jak se celá vesnice budovala - a usoudili jsme, že v pravěku bychom opravdu žít nechtěli :-). Tímto jsme se s vesnicí rozloučili a pomalu se vydali zpět na vlak, který nás unavené, ale spokojené dovezl zpět do Třebechovic.

Zapsala Lucka
 

Veškeré fotografie z výletu najdete v naší galerii.