Táborová debata 1. 10. 2017

Vzhledem k narůstající členské základně a k uspokojení výchovných cílů, jsme se v neděli 1. 10. sešli ve čtyři hodiny v Sedmičce. A více jak dvě hodiny diskutovali, vyměňovali si bázory, inspirovali se. A byla to debata velmi plodná. Určili jsme si koncept, jak bychom chtěli tábor mít i v budoucích letech. Jistě ještě projde mnoha modifikacemi a narazíme na spoustu věcí k řešení. Na debatě se nás sešlo 26, věkem velmi různí, přišli jak skauti a skautky, roveři, ale i činovníci, vedoucí oddílů, zástupci kmene dospělých a bývalý i současný vedoucí střediska, členové střediskové rady. Paleta názorů byla pestrá a díky všem za ní. 

Těším se na další práci s konceptem a věřím, že se nám podaří najít ten správný směr.

Zapsal: Přemek