Výprava Světlušek 28. 9. 2016

 

Vyprava_Svetlusky_zari_2016_11.JPG

 

Ve středu 28. září jsme se světluškami uskutečnily první výpravu v novém školním roce. V 9 hodin jsme se všichni sešly na skautském domě, kde jsme naše dvě družiny (Kobylky a Lišky) seznámily s plánem dne. Každá družina dostala mapu s vytyčenou trasou, na které byly ještě vyznačené body, kde holky měly plnit další úkoly. Kromě několika úkolů měly navíc světlušky za úkol kreslit svojí mapu cesty. Tohoto úkolu se zhostily všechny velice dobře. Musíme ale pochválit především několikaleté členky, které se tohoto nelehkého úkolu zhostily lépe než naše novopečené, které je ale co nevidět určitě ve všem doženou. Naše cesta vedla od skautského domu, přes Krňovice, Štěnkov a opět zpět ke skautskému domu. Ve Štěnkově na naší skautské základně starší světlušky nachystaly oheň, který nám na začátku posloužil k slavnostnější chvíli, kdy jsme přivítali nové členky a předáním světluškovského šátku, turbánku a nováčku je přijaly do našeho roje a poté jsme si na něm opekly buřty. Mezi tím mladší světlušky hledaly v prostorách základny 6 obrázků světlušek, které je budou provázet a pomáhat jim při působení u našeho roje. Po opékání zbyl ještě čas na zahrání si na Mrazíka a poté jsme se vydali zpět ke skautskému domu, kde holky dokončily svou mapu a pomalu jsme se rozešli domů.

Zapsala: Jitka

Další fotografie z výpravy najdete v naší Galerii.