VIII. sněm střediska Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem

Snem_2016_6.jpg

Delegáti a hosté VIII. sněmu střediska

Tříleté období, kdy se ujali řízení střediska Přemek s Viktorem a Luckou uplynulo. Proto byl na 21. května svolán volební sněm. Ten začal v 16. hodin ovlivněn tím, že před sněmem celý den probíhal SOB. A tak jsme se upracovaní a unavení sešli ve čtyři hodiny na sněmu. Nebudu říkat, že tím sněm nebyl ovlivněn. Byl. Je to škoda, jelikož při diskuzích jsme byli unavení a, i když jsme debatovali a snažili se dobrat uspokojivého výsledku, únava a snaha vše „urychlit“, která nikdy nevěští nic dobrého, ta se sem tam projevila. Proto jsem se i já z počátku snažil všechny nutné a formální věci, ovšem nadmíru důležité, urychlit. Briskně jsme propluli začátkem sněmu, odpadl nám host sněmu p. starosta, který nakonec nedorazil. Snažil jsem se atmosféru sněmu oživit krátkými videi dětí, odpovídajících na otázky, na něž leckdy neznají odpověď ani ti starší. A tak zhruba hodinu po začátku byla zvolena volební komise a ujala se voleb samotných. Chybějící kandidáti nadřízených sněmů se našli a tak jsme měli plné volební lístky a bylo z čeho vybírat. Volební komise pracovala horlivě a usilovně, tím nám dopřála tak půlhodinky trvající přestávku, kterou jsme vyplnili občerstvením. Volby dopadly podle očekávání a jelikož nebylo mnoho z čeho vybírat, zvolili jsme takto: vedoucím střediska byl zvolen Přemek, jeho zástupcem Viking a členkou rady Lucka. Snad je to tím, že se osvědčili a proto neměli protikandidáty a nejsou jen trpěni s pocitem, že nikdo jiní prostě není. Členy nově již tříčlenné revizní komise byli zvoleni: předsedkyně Jana, členové Fanda a Anča. Věřím, že budou pilní jako v minulém období a budou nás kontrolovat, zda je vše v pořádku a neděláme chyby. Po volbách skončila práce volební komise vedené Radkem . Poté následovala malá změna programu, ale velká významem. Udělili jsme medaili Jiřího Prášila druhého stupně Janě Rückerové za její dlouholetou činnost pro naše středisko. Jana se o to, v jakém stavu se středisko nalézá zasloužila velkou měrou a jen díky ní jsme v dobré kondici. Také jí jsme pustili video, zda děti ví, kdo je Jana a zda vědí, co pro nás udělala. Poté se řízení sněmu ujala Helča, která si připravila předsněmovní diskuzi. Debatovali jsme o Strategii 2022 o námi preferovaných tématech, potom o funkci výchovného zpravodaje, někomu přišla potřebná, někomu méně. Poslední částí předsněmovní diskuze byly Dospělí v organizaci. Toto téma rezonuje i v našem středisku. I my se potýkáme s velkým množstvím dospělých ve středisku, ale jen málo jich je v činovnických funkcích. Jejich zapojení, využití by bylo vhodné, proto se sněm usnesl, že by byl rád, kdyby se nadřízené orgány tomuto tématu věnovaly. Helča si vedla skvěle, odvedla velký kus práce a její příprava byla příkladná. Následovala krátká přestávka. Po ní jsme diskutovali nad naší střediskovou medailí. I toto téma si zasloužilo velkou diskuzi a tak jsme nadvakrát protáhli sněm o půlhodiny. Výsledkem diskuze k medaili bylo větší zapojení těch, co volí a změna předávání. Další nápady, jako obřad, společná akce držitelé medaile mohou být rozvinuty dodatečně. Sněm skončil usnesením o platnosti voleb a dvěma posledními videi  tom, kdo je skaut a kdo je Dědek o půl desáté večer. Unavení jsme se odebrali domů. Všem patří velký dík za jejich elán a výdrž.

 Přemek

Další fotografie najdete v naší Galerii.

Volby 2016:

Vedoucí střediska: Přemysl Pistora

Zástupce vedoucího střediska: Viktor Charvát

Volená členka rady: Lucie Štursová

Předsedkyně revizní komise: Jana Rückerová

Člen revizní komise: František Drnovský

Členka revizní komise: Anna Hůlková