Březnová výprava vlčat 5. 3. 2016

IMG_20160305_113120.jpg

Bylo 5. března. Venku slunečno, větrno a poměrně chladno. Naše vlčata měla naplánovánu další výpravu. A tak v osm ráno čekal Přemek natěšen na svou smečku, kterak vyrazí Třebechovicemi, skončí v Boře a zahrají si několik her. V předvečer ovšem přišlo několik omluvných SMS, kde se dotyční omlouvali pro nemoc a podobně. Realita byla ovšem ještě horší. V osm hodin pět minut jsme tam stáli v počtu 5 lidí. Přemek, Stopař, Cvrček, Koumák (který měl ten den desáté narozeniny) a Kecka. Žalostná to účast z šestnáctičlenné smečky. Žel to tak bylo. Ale co, plán byl, jdeme na něj.

Přemek nám rozdal mapy. Naším úkolem bylo označit, kde přesně bydlíme a poté naplánovat trasu. Šli jsme od jednoho k druhému a ten, k němuž jsme zrovna šli, určoval trasu. Měli jsme si ji pamatovat a na místě u domu zakreslit do mapy. Trasa byla tedy o mnoho kratší, než kdyby nás bylo kupříkladu 14. Nejblíže bydlel Stopař, jen pár ulic nás dělilo od jeho domu v ulici Pod domy. U něj jsme poprvé zakreslili do mapy ušlou cestu a napsali si číslo jeho domu. Poté nás nejdelší částí cesty, až do ulice Jiráskovy vedl Kecka. T už s námi šla Zuza, která zaspala a připojila se cestou. Po něm do ulice Nerudova nás vedl Cvrček. Tam bydlí i Přemek a Zuza. Dali jsme si i sváču, doplnili mapu a vyrazili na další část cesty, ke Koumákovi. U něj, v ulici Čsl. Legií jsme byli zhruba o půl desáté. Tam ovšem náš nákres nekončil, Přemek vedl poté do lesoparku Bor, kde jsme pod státem chráněným dubem svou cestu zakončili. Vyplněné mapy jsme odevzdali a dali si další sváču. To už bylo skoro půl jedenácté. Přemek nám vysvětlil, že hra, kterou měl pro smečku připravenou, se hrát nedá. Byly to v šifře ukrytí Zlatokopové. Tak jsme ve dvojici překreslovali „štafetově“ obrázek. V reálu to znamenalo, že jeden se šel podívat na obrázek připevněný na stromě, ušel dvacet metrů k dalšímu stromu, tam to řekl kreslíři, ten popoběhl ke stolečku a tam vše nakreslil. Mezitím Přemek vytyčil GPS trasu. Poté jsme v desetiminutovém intervalu vyběhli ve dvojicích. Naším úkolem bylo najít deset cedulek a vyluštit z nich klíčové slovo, které znělo JUNTREBECH. Jakmile první dvojice vyrazila, té druhé a Zuze zadával pro zkrácení času Přemek hádanky. Po deseti minutách a zhruba 30 hádankách vyrazila i dvojice Stopař a Cvrček. Zuze s Přemkem nezbývalo než čekat a sledovat, kudy se to vlčáci prodírají. Po zhruba tři čtvrtě hodině dorazila první dvojice Kecka s Koumákem, aby jim to nebylo líto, dostali stejnou porci hádanek. Za dalších 12 minut přišli i Cvrček se Stopařem, kteří se zdrželi tím, že sbírali cedulky. To už bylo 12 hodin a přes to, že měla být výprava až do jedné, rozhodli jsme se to zabalit. Došli jsme společně ke skauťáku a rozloučili se pokřikem. I přes to, že nás byo tak mál, byla to super výprava v hezkém počasí. Moc jsme si ji užili.

 

Zapsal: Přemek

Další fotografie najdete v naší Galerii.