Sv. Jiří 23. 4. 2016

Sv_Jiri_2016_3.JPG

Svátek patrona skautů sv. Jiří 24. duben vyšel tentokrát na neděli. Proto jsme se rozhodli připravit slavnostní oheň na sobotu 23. 4. po brigádě, která v ten den v areálu probíhala. Kladlo to na nás velké nároky, připravit během brigády slavnostní oheň, uklidit areál tak, aby odpovídal slavnostnímu rázu. Proto v průběhu dne kluci z Trojky připravovali slavnostní oheň, dospělí kolem páté hodiny uklízeli kolečka, lopaty, nábytek vynesený z kluboven atp., aby na šestou hodinu bylo vše připraveno. A to i díky úsilí všech podařilo. Krátce po šesté hodině Renda slavnostně zapálil slavnostní oheň a zazpívali jsme si „Červená se line záře“. Bohužel v tu samou hodinu začalo pršet a tak následný program ohně byl ovlivněn. Nejprve jsem s radostí předal Helče Vlasákové vůdcovský odznak, jelikož před necelým měsícem dodělala vůdcovskou zkoušku u Wabanaků. V tuto dobu by obvykle byl dekorován i nový držitel naší střediskové medaile, ale v letošním roce nepřišla žádná nominace a tak medaile nebyla udělena. I vzhledem k tomuto stavu nás na nadcházejícím sněmu čeká debata, jak s udělováním medaile dál. Ale nakonec bez udělování medaile nezůstalo. Předal jsem slovo Mílovi Rückerovi – Dědkovi, který oznámil, že Viktorovi Charvátovi – Vikingovi byla udělena medaile sv. Jiří bronzového stupně. Za jeho výchovnou činnost na středisku. Za jeho vedení oddílů, za jeho pořádání školení oddílových vedoucích no zkrátka za činnost výchovného zpravodaje, byť jím nikdy oficiálně nebyl ustanoven. Za jeho práci mu patří velký dík a snad mu medaile udělala radost, zaslouží si ji plnou měrou. K mému překvapení poté Míla předal medaili sv. Jiří i mně a to stříbrný stupeň. Tou dobou už pršelo vydatněji a tak jsme se, k našemu rozladění, přesunuli do Sedmičky. Naštěstí atmosféru po chvilce vylepšili kytaristé Terka s Tomem a my jsme zpívali a povídali si do pozdního večera

Zapsal: Přemek

Fotografie z ohně jsou v Galerii.