SOS IV. 2. 4. 2016

SOS_IV_2016_39.JPG

První dubnovou sobotu po deváté hodině se u skautského domu začali scházet skauti a skautky všech věkových kategorií, natěšení na Skautské okresní setkání, každoroční společnou akci skautů z Třebechovic, Stěžer a Chlumce. Všichni účastníci v počtu převyšujícím 30 dětí pak vyrazili směr Štěnkov, kde se akce měla odehrát. Ve Štěnkově je pak hlavní organizátorka Adéla začala rozdělovat do družin. Kolem desáté došli společně i Stěžeráci a Chlumečáci, kterých také nebylo málo – celkem se programu účastnilo asi 80 dětí, což vydalo na sedm smíšených družin a jednu družinku benjamínků.

Po rozdělení do družin Adél vysvětlila, co bude cílem hry – a to zachránit z opuštěného ostrova trosečníka i jeho kamaráda Wilsona, a přitom splnit všechny úkoly ostrovních skřetů na deseti stanovištích rozmístěných v areálu štěnkovské pískovny. Ovšem nejdříve si děti vyzkoušeli, jak jim vlastně spolupráce půjde. Na poli nad základnou měly za úkol vytvořit nápis SOS tak, aby zaujaly prolétající motorový paraglide. Po přistání jim jeho pilot vysvětlil, jak taková věc funguje, a zodpověděl i nejrůznější všetečné otázky.

Poté už se družiny rozběhly po stanovištích. Ta bylo jako každý rok velice různorodá: u Hrobaře se střílelo ze vzduchovky, u Vika bylo nutné překonat zrádné lanové překážky, u Vaness se každá družina naučila originální domorodý tanec, u Péti každý člen získal speciální malbu na obličej, u Proužka se poznávalo exotické ovoce, u Janči se lovily rybičky, u Pavla bylo nutné co nejrychleji zapálit oheň, který by zvládl přehořet napnutý provaz, u Ley probíhala výroba Wilsonů ze starých míčů, u Přemka se družiny potýkaly s trasou podle GPS, a nakonec u Orlice u Helči měli za úkol převézt trosečníka z jednoho břehu na druhý.

Na každém stanovišti družiny získaly jeden kousek mapy, která je na konci celého dne dovedla na místo, kam zlotřilí skřeti odnesli jejich Wilsony. Při závěrečné bojovce bylo třeba skřety obelstít a Wilsony získat zpět. To se nakonec všem povedlo, takže mohlo dojít k vyhlášení výsledků. Poté už bylo nutné se rozloučit a vydat se na zpáteční cestu do Třebechovic. Celá akce se velice vyvedla, a všichni už se jistě těší na její další ročník.

Zapsala: Lucka.

Ze SOS jsou fotografie v naší Galerii.

Zvadlo:

SOS_IV.jpg