7. Závěrečná vzpomínka

 Na závěr almanachu si dovolujeme vzpomenout na některé bratry a sestry, kterým patří dík za přenesení skautské myšlenky mezi roky 1970-1990 v našem městě.

 

Jiří Prášil „Šilek“

Vstup: 1945

Vůdcovské zkoušky: 1991

Svojsíkův oddíl: od 1999

Medaile díků: 2004

Bronzová Syrinx: 2002

Řád čestné lilie v trojlístku stříbrný stupeň: 1990

Lesní škola: 1991 v „Maršovském údolí¨

Instruktor lesní školy Jiráskovy oblasti

Vedoucí střediska: 1990-2001

Předseda okresní rady

 

 

Božena Procházková (26. 1. 1930 – 23. 4. 2000)

Vstup: 1936 do 1. roje světlušek

Rádce 5. dívčího oddílu: 1945

Nováčkovská zkouška: 8. 8. 1945

Skautský slib: 16. 8. 1945

Tři orlí pera: 16. 8. 1945

Lesní škola: 1947 OLS Rtyně v Podkrkonoší 12. 7. – 26. 7. 1947

vedoucí 3. oddílu: 1947 (po OLS)

Vůdcovské zkoušky: 1948 – první zkoušky (již nebyl udělen dekret)

1969 – 17. 5. 1969 vůdcovský dekret

Činovnický slib: 6. 9. 1968

Vedoucí 6. dívčího oddílu: od dubna 1968, od roku 1990

Vedoucí dívčího tábora: 1968 v Luisině údolí

Zástupce vedoucího střediska, členka Krajské rady Junáka, členka zkušební komise při vůdcovských a čekatelských zkouškách

Medaile díků: 9. 5. 1970

Junácký řád Skautská vděčnost: 1991

Členka Svojsíkova oddílu

 

Josef Cihlář „Oskar“(1926 – 25. 11. 1992)

Vstup:

Nováčkovská zkouška: 8. 8. 1945

Skautský slib: 16. 8. 1945

Tři orlí pera: 1945

Čekatelská zkouška a vůdcovská zkouška: 31. 3. 1946

Lesní škola: 1946

Instruktor lesních škol: 10. 6. 1970

Medaile díků: 9. 5. 1970

Autor třebechovické hymny junáků: Pochod třebechovických skautů a Třebechovické večerky

 

František Kubeš „Ferka“(21. 5. 1925 – 20. 5. 1989)

Čekatelské zkoušky: 31. 3. 1946

Vůdcovský dekret: 1946

Vedoucí táborů: 1946-1948

Lesní škola: 1946 Rokytnice v Orl. horách

Delegát III. Sněmu: 1968

Medaile díků: květen 1970

Instruktor lesních škol:1970

Junácký řád Skautská vděčnost: 1991 in memoriam

 

 

Egon Sucharda (7. 11. 1920 – 6. 7. 2006)

Činovnická legitimace: 1937

Vedoucí oddílů: 1937 – 1. chlapecký oddíl – zástupce vedoucího

Lesní škola: 1938 v Liberku

Instruktor lesních škol: 1946

Gilwell Anglie: 1947, 1948 dekret z mezinárodního kurzu a absolutorium v Gillwellu

Svojsíkův oddíl: člen od 24. 4. 1992

Medaile díků: 28. 10. 2000

Medaile díků: 2001

 

Josef Cihlář Ing. „Pep“

Člen Svojsíkova oddílu

Člen Historické komise Junáka

Činnost v Ústředním skautském archivu

Aktivní člen Skautského institutu A. B. Svojsíka

Autor práce „Dějiny čs. exilového skautingu, léta 1939-1992“ vydaných v roce 2004

Nositel nejvyššího exilového vyznamenání Stříbrného lva