6.13. Hrob bratra Františka Barvíře

Po dohodě s panem Josefem Sedlákem a paní Olgou Kolovratníkovou převzalo středisko Junáka v Třebechovicích pod Orebem v roce 1999 do vlastnictví hrob č. I/37, ve kterém je pochován bratr František Barvíř, zakladatel „Kroužků skautů“ u nás ve městě. Úpravou hrobu dávají všichni členové Junáka Fr. Bavířovi hold a vzpomínku a zároveň tím splácejí dluh tomuto bratru. Úpravu hrobu převzala firma REKOP – kamenosochařství v Třebechovicích pod Orebem. Ve velice krátkém čase a vzorném provedení předala do rukou střediskového vůdce dílo, které věnovala jako sponzorský dar, neboť dvě třetiny ceny hradila firma REKOP.

Jsme rádi, že můžeme touto cestou poděkovat všem, kteří dokázali převzít část zodpovědnosti za činnost v našich oddílech a svými schopnostmi, časem a skutky přispěli k obnovení a rozvoji našeho střediska.