6.12. Štěnkov

V březnu 1991 je pronajat středisku prostor střelnice Svazarmu v Třebechovicích pod Orebem za Štěnkovem, v roce 2001 se pak stáváme majiteli budovy. Členové Svazarmu přestali střelnici využívat a pro středisko bylo velice výhodné mít v dosahu zázemí pro výlety, víkendové akce a tábory.

Základna je umístěna v bývalém písníku asi 0,5 km za vesnicí. Sestává se ze zděné budovy 6 x 11 m a navazujícího venkovního přístřešku 3 x 18 m, který je vybaven táborovými kamny a lze ho tady využít jako např. jídelnu. Ve zděné budově vybavené kuchyňskou linkou je zavedena elektřina, pitná voda a instalováno 14 lůžek na přespání a prostor asi pro 8 nocležníků na zemi na vlastních karimatkách. Asi půl kilometru od základny teče řeka Orlice s možností koupání. Základna se nachází na hranici chráněného přírodního parku Orlice.

Základnu jsme měli pouze v pronájmu a několik let jsme se snažili o její převedení do vlastnictví. Změnou zákonů se vše trochu zkomplikovalo, majetek zrušených organizací byl nejprve převeden na stát, poté o něj požádalo město a to nám budovu darovalo. Pozemek pod budovou a okolní pozemek však zůstal ve vlastnictví státu a tak pravidelně žádáme o povolení užívání na Úřadu pro zastupování státu v Hradci Králové. Usilovali jsme také o koupi pozemku, ale porost na pozemku cenu pozemku velice zvyšuje a částka, za kterou stát pozemek nabízí, je pro nás příliš vysoká.

Jak už to s majetkem bývá, s jeho vlastnictvím přichází také práce na jeho údržbě.

4. října 2000 jsme konečně převzali klíče a byla nám předána zástupcem minulého vlastníka Jaroslavem Bartošem budova areálu. Ihned byly provedeny první zajišťovací práce jako např. oprava vykopnutých dveří, oprava vody, vodoměru, plechování vchodových dveří. V roce 2001 došlo na papírové předání budovy a kolaudace. Práce pokračovaly opravou okenic, opravou střechy a položením lepenky, velkým úklidem celého areálu, stržením sololitu uvnitř budovy a zhotovením nového stropu, opravou krbu a opravou dřevěného venkovního WC. V květnu 2001 byla provedena rekonstrukce elektrického vedení. V polovině července (14. 7. 2001) proběhly přípravy na tábor, stavba stanů a týpí a 17. července přijeli do Štěnkova na týdenní tábor (do 24. 7.) skauti z Belgie, který se uskutečnil společně s našimi rovery a rangers.

V roce 2001 se také podařilo sehnat skládací kovové vojenské postele a tak zde může celkem pohodlně přespat na postelích 14 lidí. V roce 2002 byly na venkovním přístřešku postupně vyměněny plechové stěny, vyměněna kamna a proběhly další udržovací práce. V zimě 2009 - 2010 vlivem klimatických podmínek spadla pod tíhou sněhu střecha venkovního přístřešku. S finanční podporou Královéhradeckého kraje se nám podařilo přístřešek opravit.