6.8. Plesy

 V roce 2002 středisko navázalo na tradici z let 1945-49 a 1968-70 a obnovilo pořádání skautských plesů. Do přípravy a konání se vždy zapojili členové celého střediska, skautky a skauti pomáhali s výzdobou. Plakáty a vstupenky od roku 2002 připravuje Daniel Procházka. U vstupu pomáhají členové našeho oldskautského oddílu, první roky Luboš Čadek s Jiřím Prášilem, kterého v dalších letech vystřídaly Jana Rückerová a Jitka Čechurová. U tomboly se v průběhu let vystřídali např. Daniel Procházka, Magda Valešová (Pistorová), Anna Hůlková, Radka Rückerová, Jitka Babicová, Lucie Štursová. Občerstvení v přízemí od prvopočátku zajišťuje Jaroslav Charvát, kterému v průběhu let postupně pomáhali např. Vladimír Zuch, Jaroslav Pistora, František Drnovský, Bohuslav Moravec. Občerstvení v patře bravurně zvládá Přemysl Pistora, kterému pomáhali např. Tomáš Jarkovský, Jan Šlapák, Viktor Charvát. V kuchyni žádný rok nechyběla Eva Hofmannová, Marie Tučková, Jaroslava Čadková, Iva Charvátová, Jana Rückerová. Plesy zahajoval vedoucí střediska Miloslav Rücker, kterého později zastoupil Jakub Charvát. Tombola byla vždy bohatá a zásluhu na tom mají všichni členové střediska. Návštěvníci se dobře bavili, my také a to je dobře. Výnos z plesů byl pak využíván v hlavní činnosti střediska.