6.7. Činnost střediska a oddílů (za celé období)

 Vedle pravidelné celoroční činnosti jednotlivých oddílů pořádalo středisko v jednotlivých letech další akce společně. Jednalo se o větší víkendové celostřediskové výlety či tábory. K nim v průběhu let přibyly akce další. Mimoschůzkové aktivity oddílů se měnily v závislosti na časových možnostech jejich vedoucích. V následujícím přehledu nabízíme nejzajímavější celostřediskové akce i akce jednotlivých oddílů v jednotlivých letech.

1990

5. 5.         brigáda – demontáž váhy ZAZ

25. 5.      3. oddíl stěhování do klubovny na Hradecké ulici čp. 573

15. 6.      rozhovor redaktora ČR Rudolfa Chaloupky se členy 3. oddílu

23. 6.      3. oddíl výprava Litice

20. 10.   výprava Náchod, Dobrošov, Jiráskova chata

 

1991

21. 3. 5. oddíl Souvlastní v Orlických horách (Zdobnice)

25. 5. účast na oslavách 75. výročí založení skautingu v Hradci Králové, součástí byl Svojsíkův závod, 66 členů střediska a 13 vedoucích, na táboráku ocenění zasloužilých členů oblasti za Třebechovice oceněni… Prášil, Procházková, Steinwald, Frencl, in memoriam Kubeš a Hejčl

28. -29. 9. výprava Deštné, 12 účastníků, z Deštného pěšky přes Velkou Deštnou, Kunštátská kaple, Pěticestí, Komáří vrch, Anenský vrch, Horní Rokytnice, cílem cesty chalupa pana Černého

7. 10. dokončení hrubé stavby sroubku

Prosinec návštěva sestry Vlasty Mackové a holandské zástupkyně v Třebechovicích

 

1992

Září Oslavy 80. výročí založení Kroužku skautů v Třebechovicích

23. – 25. 10. celostředisková akce - Hájenka Trutnov - skautská základna místních skautů, 20 účastníků

Podzim   dostavba klubovny 3. oddílu - sroubek

 

1993

6. 3. stěhování 3. oddílu do klubovny za Skautským domovem

Duben pokládka el. kabelu pro klubovnu 3. oddílu

10. 4. sběr železného šrotu

8. 5. v Kuklenách okresní Svojsíkův závod, naši celkově šestí, za okres 2. a postup do krajského kola do Miletína

29. 5. krajské kolo Svojsíkův závodu v Miletíně

1. – 3. 10. celostředisková akce - Hájenka Trutnov

23. 12. vánoční celostředisková besídka

 

1994

23. 4. závody v Chlumci nad Cidlinou – celostředisková akce

Jaro celostředisková akce - Hájenka Trutnov

 

1995

Duben celostředisková – Svatojiřské závody ve Štěnkově - okresní závody

6. -8. 10. Pavlov – střední Posázaví – 30 účastníků, návštěva stanice ochrany fauny v Pavlově

Podzim celostředisková akce - Hájenka Trutnov

 

1996

24. 2. kuželkářské derby

Únor celostředisková akce - Hájenka Trutnov

26. 5. brigáda kameny v Orlickém Záhoří 6 dospělých + 12 skautů a skautek

19. 9. třídenní celostřediskový výlet Spálov – 30 účastníků

Podzim Wabiho stopou Stěžery

Prosinec celostředisková akce - Hadinec Orlické hory

 

1997

Únor celostředisková akce - Hadinec Orlické hory

Léto oprava zadní stěny skautského domu

 

1998

Červenec velká voda na Dědině – zatopen skautský dům a jeho následné vysoušení a oprava

2. - 4. 10. celostředisková akce - Lipnice u Dvora Králové

14. 11. bazén Hradec Králové - světlušky

6. 12. Adventní trhy v Hradci Králové - světlušky

10. 12. Braunův betlém – Kuks světlušky

20. 12. vánoční nadílka zvířátkům v lese Bědovice - světlušky

Konec roku celostřediskový výlet - Hadinec v Orlických horách

 

1999

Zima celostřediskový výlet - Hadinec v Orlických horách

20. 2. muzeum východních Čech - světlušky

Září celostřediskový výlet Suté břehy

 

2000

8. 4. celostřediskový výlet do neznáma – Výskyt

23. 4. účast na 10. ročníku Svatojiřských závodů 5. střediska HK, čtyři hlídky

Květen úklid skautského domu a jeho okolí

Květen výlet na Litice - světlušky

Září výlet Choceň - světlušky

6. – 8. 10. celostřediskový víkendový pobyt ve srubech VČE v Liticích nad Orlicí – 16 účastníků, výlet na zříceninu hradu Žampach

21. 10. Wabiho stopou Stěžery

 

2001

20. 4. první skautská pouť v Třebechovicích

21. 4. celostřediskový výlet do Opočna, návrat do Štěnkova s přespáním

16. 5. Květinový den

1. 9. setkání oldskautů a skautských pamětníků ve Štěnkově

21. 9. sportovní skautské odpoledne ve Štěnkově

6. 10. výlet Praha – skauti

Říjen Rýžování zlata – Železné hory - světlušky

Říjen výlet do údolí řeky Doubravy (Chotěboř, Sobiňov) - světlušky

3. 11. Wabiho stopou Stěžery

3. 11. výlet Liberec- žabičky

24. 11. Kateřinský jarmark – skautky prodej výrobků

 

2002

19. 4. Skautská pouť“ za Skautským domem

4. 5. první ročník Cyklistického putování Mikroregionem Třebechovicko nazvané „Okolo Orebu“ 

15. 5. Květinový den

17. – 19. 5. Český ráj

24. – 31. 8. návštěva pěti členů střediska (Přemysl Pistora, Magda Valešová, Jakub Charvát, Michal Bernacký a Anna Hůlková) u skautů v Belgii

7. 9. Oslavy 90. výročí založení Kroužku skautů v Třebechovicích

23. 11. Kateřinský jarmark – světlušky prodej vlastnoručně vyrobených adventních věnců

Podzim vnitřní zateplení kluboven a výměna oken v suterénu

 

2003

2. 5. - 4. 5. celostřediskový výlet do Rokytnice v Orlických horách

14. 5. Květinový den

20. 5. – 4. 6. výstava fotografií Romana Šibíka z Jamboree v Thajsku v roce 2003

23. – 25. 5. Broumovky – výlet skauti

14. 6. sjíždění Orlice - Žabičky

30. 7. – 9. 8. účast dvou členek střediska (Radka Rückerová a Lucie Štursová) na Flamboree v Belgii

18. – 20. 7. Sedmihorky – výlet roveři

23. 8. Suté břehy

30. 8. skautská party pro členy a rodiče ve Štěnkově

26. 9. – 28. 9. celostřediskový výlet do Deštného v Orlických horách

8. 11. závody ve Stěžerách „Wabiho stopa“

22. 11. Kateřinský jarmark – světlušky; prodej vlastnoručně vyrobených adventních věnců

 

2004

23. 4. setkání a posezení bratrů, sester a přátel Junáka v Třebechovicích pod Orebem u příležitosti svátku patrona skautů sv. Jiří v areálu ve Štěnkově

2. – 4. 4. jaro celostředisková víkendová akce v Rokytnici v Orlických horách

Duben úklid lesa Bor – v průběhu měsíce všechny oddíly

12. 5. Květinový den

Srpen návštěva belgických skautů

Září víkendový výlet skautek do Orlického Záhoří s přespáním v maringotce

Podzim   víkendová akce v Rokytnici v Orlických horách

23. 12. roznos Betlémského světla - světlušky

 

2005

Jaro celostředisková víkendová akce v Rokytnici v Orlických horách

23. 4. oheň na sv. Jiří

11. 5. Květinový den

21. - 22. 5. účast na oslavách 85. výročí založení střediska v Chlumci nad Cidlinou

Podzim oprava venkovního zateplení a opláštění klubovny

Podzim celostředisková víkendová akce v Rokytnici v Orlických horách

13. 12. kuželky - vlčata

17. 12. vánoční besídky pro oldskauty a činovníky střediska

 

2006

27. 1. zimní vycházka skautů k rybníku Šanovec

31. 3. – 2. 4. celostředisková víkendová akce v Rokytnici v Orlických horách

22. 4. oheň na sv. Jiří

10. 5. Květinový den

18. – 28. Kokořínsko – výlet skauti

30. 9. celostředisková účast na akci - svěcení vlajky města

Podzim celostředisková víkendová akce v Rokytnici v Orlických horách

2. 12. Mikulášská besídka pro oldskauty a činovníky střediska

 

2007

21. 4. oheň na sv. Jiří

Září – prosinec celková oprava klubovny č. 7

6. 12. setkání u příležitosti 100. výročí vzniku světového skautského hnutí a 95. výročí založení „Kroužku skautů v Třebechovicích v areálu Skautského domu v Třebechovicích

 

2008

14. 4. celostředisková účast na akci „Řeky nejsou smetiště“ - úklid

26. 4. oheň na sv. Jiří

Září Malování horní klubovny – skautky

Září víkendová akce na Hájence u Trutnova (roveři a oldskauti)

29. 9. prezentace střediska při akci „650 let od první písemné zmínky o městě“

Prosinec – skautky Mikuláš, vlčata besídka

 

2009

24. 4. oheň na sv. Jiří s předáním medaile sv. Jiří

9. 5. kameny – brigáda roverů na tábořišti v Orlickém Záhoří

16. 5. účast skautů a skautek na Svojsíkově závodu na Novém Hradci v Hradci Králové.

13. 6. výlet do Všestar – skauti a skautky

31. 7. tradiční fotbalové utkání Třebechovických skautů s Blešenskými

Září 2009 víkendový vandr do Orlických hor (roveři)

18. - 20. 9. sjíždění Orlice - skautky

23. - 25. 10. celostředisková víkendová akce v Rokytnici v Orlických horách

21. 11. účast v závodě „O poklad hradeckých měšťanů“ v Hradci Králové - skautky

5. 12. Mikulášská besídka pro oldskauty a činovníky střediska

19. 12. roznos betlémského světlo

 

2010

16. – 18. 4. brigáda ve Štěnkově na opravě přístřešku

23. 4. Den Země – účast na úklidu města

24. 4. oheň na sv. Jiří

11. – 12. 9. celostředisková účast na oslavách 90. let skautingu v Chlumci nad Cidlinou

25. 9. Nábor nových členů

5. – 7. 11. celostřediskový výlet do Hostinného

11. 11. výlet skautů a skautek na Hvězdárnu v Hradci Králové

4. 12. Mikulášská besídka pro oldskauty a činovníky střediska

26. 12. Povánoční výlet s GPS „Vyhánění řízků“ (roveři a oldskauti)

 

2011

2. 4. celostředisková brigáda na skautském domově

16. 4. SOS – Setkání skautů okresu Hradec Králové – venkov (Stěžery, Chlumec nad Cidlinou, Třebechovice p. O.)

29.4. Den Země - účast na úklidu města

14. 5. Svojsíkův závod na Sutých březích -skauti a skautky

Květen obnovení schůzek 7. Roverského oddílu

29. 7. tradiční fotbalové utkání Třebechovických skautů s Blešenskými

Srpen víkendový tajný roverský vandr do Betlémsko-Klokočských skal (roveři)

11. 12 Předvánoční setkání vedoucích, oldskautů a roverů

27. 12. Povánoční výlet „Vyhánění řízků“ (roveři a oldskauti)

 

2012

23. 3. Upíří noc ve skautu (skautky a skauti)

6 – 8. 4. Víkendová návštěva broumovských skautů (skauti a skautky)

12. 4. Sázení stromků ke 100 letům oslav

21. 4. Oheň na Sv. Jiří ve Štěnkově

22. 4. Závody světlušek a vlčat v Hradci Králové

26. 5. Návštěva výstavy 100 let skautingu v Praze

1. – 3. 6. Volejbalový turnaj na Loučné Hoře u Nového Bydžova (roveři)