6.3. Oddíly, počty členů, oddíloví vedoucí, lesní škola

 Na jaře roku 1990 byly po velké náborové akci založeny oddíly:

oddíl světlušky – vedoucí Dana Bernacká, Marie Tučková, Monika Stuchlíková

oddíl vlčata – vedoucí Pavel Parobek, Martin Hříbal, Josef Boukal

oddíl skauti – vedoucí Bohuslav Moravec, Jaroslav Charvát, Jindra Filip

oddíl skauti – vedoucí Stanislav Metzl ml. a Stanislav Metzl st., Josef Poslušný

oddíl skautky – vedoucí Hana Vláčilová, Jitka Vlachá, v roce 1991 Anna Hrubešová a Jana Rückerová

oddíl skautky – vedoucí Lenka Procházková, později Božena Procházková, Helena Rachmanová

Klub oldskautů – Stanislav Kouba, Karel Frencl, Jiří Podolník

V září 1990 se rozhodlo o tom, že schůzky 3. a 4. stejně jako 5. a 6. oddílu se budou konat společně, v průběhu roku 1991 se pak oba oddíly skautů z důvodu snížení členské základny sloučily, stejně jako se sloučily oba oddíly skautek.

V letech 2000/1 – 2003/4 ??? existoval také koedukovaný oddíl v Blešně, v letech 2001-2006 oddíl vodních skautek „Žabičky“ pod vedením Pavlíny Šífové.

Většina z původních vedoucích oddílů brzo svoji činnost ukončila. Z původních zůstali u dětí pouze prvních deset let Dana Bernacká, Bohuslav Moravec, Marie Tučková, k nim se přidali na různě dlouhou dobu Anna Hrubešová (prov. Bartošová), Jana Rückerová, Miloslav Rücker, Daniel Procházka, Jan Šlapák, Přemysl Pistora, Helena Trojnová (provdaná Moravcová), Pavlína Šífová (provdaná Pospíšilová), Jakub Charvát, Radek Filip a další, kteří pracují u oddílů do současné doby.

Někteří vedoucí nepracovali pouze u jednoho oddílu, ale přecházeli podle potřeby oddílů. V roce 2011 je ve středisku zaregistrován oddíl vlčat, který vede Matěj Horák a pomáhá mu Přemysl Pistora, oddíl světlušek s Jitkou Babicovou, Magdalénou Pistorovou (rozenou Valešovou) a Janou Procházkovou, oddíl skautek s Lucií Štursovou, Adélou Kuchařovou a Helenou Vlasákovou, oddíl skautů s Tomášem Kopeckým, oddíl roverů a rangers vede Viktor Charvát. Největší radost vedení střediska dělá to, že se až na jednu výjimku jedná o odrostlé členy střediska, kteří začínali v dětském věku v jednotlivých oddílech.