6.2. Volby, vedení střediska (za období 1990-2012)

 První složení střediskové rady z ledna 1990

Vůdce střediska                      Jiří Prášil - Šilek

Čestný vůdce                          Sláva Steinwald

Zástupce vůdce CHK              Karel Frencl (skončil v roce 1991)

Zástupce vůdce CHK              Josef Cihlář – Oskar

Zástupce vůdce DK                Božena Procházková

Tajemník                                  Pavel Kotermann

Hospodář střediska                Jindřich Filip st.

Pokladní střediska                  Marie Tučková

Revizní komise                        Josef Marek, Luboš Čadek

 

 

První volby ve středisku proběhly 13. prosince 1990

Vůdce střediska             Jiří Prášil

1. zástupce                     Božena Procházková

2. zástupce                     Karel Frencl

3. zástupce                     Josef Cihlář

revizní komise               Luboš Čadek st., Stanislav Metzl st.

Další členové střediskové rady byli jmenování 21. prosince 1990. Tajemníkem střediska se stal Jiří Prášil, pokladní Marie Tučková a hospodářem střediska Jaroslav Bárta st.

 

Druhé volby se konaly 15. února 1995

Vůdce střediska                         Jiří Prášil

výchovný zpravodaj DK            Dana Bernacká

výchovný zpravodaj CHK          Bohuslav Moravec

zpravodaj OS                              Jaroslav Bárta

hospodář                                     Luboš Čadek,

                                                      od 29. 9. 1998 Mgr. Václava Hůlková

tajemník                                      Miloslav Rücker

předseda revizní komise          Stanislav Metzl st.

člen revizní komise                   Jana Rückerová

Dalšími členy střediskové rady se stali Pavel Parobek, Jan Šlapák a Pavlína Šífová.

 

Třetí volby proběhly aklamací 16. ledna 2001

Vůdce střediska                                   Miloslav Rücker

Zástupce vůdce střediska                  Dana Bernacká

Pokladní                                                Jana Rückerová

Hospodář                                              Bohuslav Moravec

Revizní komise                                     Stanislav Metzl st.

                                                               Anna Bartošová

Volební sněm ze dne 24. června 2004

Vůdce střediska                            Miloslav Rücker

Zástupce                                         Přemysl Pistora

Výchovný zpravodaj pro D          Pavlína Pospíšilová Šífová

Výchovný zpravodaj pro CHK     Daniel Procházka      

Revizní komise                              Anna Bartošová

                                                         Jan Šlapák

                                                         Helena Moravcová

Člen střediskové rady jako hospodář             Jana Rückerová

 

Volební sněm ze dne 5. 6. 2007

Vedoucí střediska                            Miloslav Rücker

Zástupce ved. střediska                  Přemysl Pistora

Hospodář                                           Jana Rückerová

Revizní komise                                  Luboš Čadek

                                                            Jana Procházková

Volební sněm ze dne 4. 6. 2010

Vedoucí střediska                            Miloslav Rücker

Zástupce ved. střediska                  Přemysl Pistora

Hospodář                                           Jana Rückerová

Revizní komise                                  František Drnovský

                                                            Radek Filip