S.O.S. - Skautské okresní setkání 16.4.2011

S.O.S aneb  skautské okresní setkání

16.dubna 2011

sos2011_021.JPG

Na  16. dubna 2011 bylo naplánováno skautské okresní  setkání ve Štěnkově.  Cílem této akce bylo rozšířit spolupráci středisek v našem okresu Hradec Králové- venkov. Spolu s naším střediskem sem patří skautské středisko Střela Stěžery  a středisko Černého havrana Chlumec nad Cidlinou. Obě tato střediska přijala naše pozvání a akce se zúčastnila. A jak vlastně tato akce proběhla?

Sraz  třebechovických dětí byl naplánován na 9. hodinu u skautského domu a spolu s Jitkou se vydaly na cestu.  První zastávka dětí byla  u tratě, kde čekaly na skauty ze Stěžer a Chlumce,kteří přijeli vlakem a všichni účastníci se vydali na cestu do Štěnkova.

sos2011_024.JPG

Po příchodu do Štěnkova  a nezbytných organizačních záležitostech jsem se přesunuli k ohni ,kde slavnostním zapálením ohně bylo zahájeno celé setkání. Hlavního slova jsem se ujala já (Andulka) a všem jsem přiblížila, co nás čeká a nemine.  Hlavním blokem celého programu byly závody – Skautské putování kolem světa. Po objasnění pravidel: děti byly rozděleny do skupin. Každá skupina si vybrala své jméno (podle zvířat) a šla se zapsat na start, kde zároveň dostala cestovní pas a byla vyslána na první stanoviště. Každá družina startovala na jiném stanovišti – z důvodu časové úspory.  

Každé stanoviště představovalo vybranou zemi světa .

Výletníci navštívili :

·         Rusko – Viktora, Kubu a Kifiho, kde překonávali jezero Bajkal  / lanové překážky/

·         Indii – Jitku a Bulda, kde zachraňovali indické domorodce / zdravověda/

·         Japonsko – Adélku, u níž se zabývali origami

sos2011_037.JPG

·         Austrálii – Lucku, které pomáhaly s šiframi

·         USA – Páju, Martina a Kristýnu a zde pomáhali vyhledávat telefonní čísla v seznamech

·         Brazílii – Báru a Martina, kde prozkoumávali prales /poznávání rostlin a živočichů/

·         Velkou Británii – Matýska a Martinku, u nichž uzlovali a běhali s kládou

·         Francii – Makulku ,u níž poznávali pochutiny čichem

·         ČR- Helču, kde ukázali svůj um ve škrábání brambor

Mezi každým stanovištěm účastníci použili nějaký dopravní prostředek (vlak, auto, kouzelný koberec,  letadlo, kouzelný kapesník.

Děti postupně dobíhaly do cíle. V cíli si odpočinuly a přesunuly se k ohni, kde jsme si opekli buřtíky a u ohně už zůstali a za doprovodu kytar jsme se dali do zpěvu.

sos2011_044.JPG

V závěru odpoledne proběhlo vyhodnocení  závodů a úplně na závěr jsem se rozloučili Gilwellským kruhem   a před 16. hodinou  se skautíci vydali směrem domů.

Chtěla bych poděkovat všem vedoucím a roverům, kteří se na této akci podíleli, skautům z Chlumce a ze Stěžer,že přijali naše pozvání  a všem dětem za bezproblémový průběh akce.

PS : A na závěr vás možná zajímá kolik nás dohromady bylo?

Hodně :D  / 13 skautů z Chlumce, 18 skautů ze Stěžer a  36 Třebechováků /

Zbývající fotografie naleznete v naší Galerii.

zapsala: Andulka Kadeřávková