ZASLOUŽILÍ ČLENOVÉ STŘEDISKA (léta 1912-1989)

Seznam zasloužilých členů 1912-1989

      ZASLOUŽILÍ ČLENOVÉ STŘEDISKA (léta 1912-1989)

Klíčem výběru osob bylo aktivní plnění funkce minimálně zástupce vedoucího oddílu, věrohodně  doložené registrací nebo zápisem v kronice. Míra zásluh byla ovšem různá, ale nalézt objektivní hodnocení se  nepodařilo.

OBSAH A  KÓDY ZÁPISU:   (N)  Rok narození;  (P) Povolání;  (S) Skautem, členem  JUNÁKA od  (rok);        (SF) Skautské funkce (kdy), absolvování  LŠ (rok);  (SV) skautská vyznamenání (název, rok), (SO) čestný člen Svojsíkova oddílu (od roku);  (OBČ) Významná občanská aktivita ; (A) Aktuální stav osoby  v době vydání sborníku  (žije-kde, zemřela-rok).  Bydliště Třebechovice p.O. je kráceno na Třebe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praskauti:
BARVÍŘ František (náčelník 1912-18), žil 1879-1964 
BIDLO Arnošt (jednatel 1913), žil 1896-1958
CEJNAR Rudolf (náčelník 1916, místonáčelník 1917), žil 1875-1953
FALTA  Karel (místonáčelník 1913)
HÁJEK Karel (jednatel 1916-17, vůdce  nováčků 1917), žil 1901-1985
KILINGR Josef (knihovník 1913), žil  1899-1963
KILINGR Rudolf (jednatel 1917), žil  1902-1972
PODOLNÍK Václav (jednatel 1914-15)
PRÁŠIL Josef (jednatel 1913), žil 1897-1973
PROBOŠT František (místonáčelník 1915), žil 1879-1963
ŘEHÁK Vincenc (jednatel 1912)
SVOBODA Antonín (místonáčelník 1914)
SVOBODA Josef (místonáčelník 1912), žil 1892-1979
VESELÝ František (místonáčelník 1914), žil 1899-1974
ZEMÁNEK Karel (knihovník 1912)
----------

ADAMEC  Jaroslav-Brouček   (N) 1935  (P) technik ČSD   (S) 1945  (A) +1999 (64) (SF) zást. ved. 3. odd. skautů (1968-70)                           

BÁRTA  Jaroslav    (N)  1928     (P) ozdobník    (S) 1945    (A) Třebe (SF) ved. 7. odd. skautů  (1968-70)      

BARTOŠ  František-Šotrab   (N) 1928   (P) ozdobník, politolog   (S) 1945   (A) Praha (SF) zást. ved. TROJKY(1948)                     

BARTOŠ Josef-Budha  (N)  1931   (P) typograf, horník   (S) 1945   (A) +1995 (64) (SF) člen TROJKY (1947-50)   (PS) politicky  vězněn v Jáchymově, PTP

BOUKAL Jan   (N) 1925   (P) technik-stavař   (S) 1937    (A) + 2005 (80) (SF)  zást. ved. 7. odd. (1945-48), člen OSJ (1968-70)
                                                                                                                                                    
BOUKAL Josef-Atom   (N) 1934    (P)   automechanik   (S)  1945   (A) Třebe (SF) zást. ved. 2. smečky vlčat (1968-70)        

BROŽ Miroslav   (N) 1928    (P) zásobovač    (S) 1945    (A) +2001 (73) (SF) hospodář střediska (1968-70)             
 
CIHLÁŘ Josef-Oskar   (N) 1928)   (P) technik topenář, hudebník   (S) 1936   (A) +1992 (64) (SF)  zást. ved. 8.odd. (1945-47)  zást. střed. vůdce (1968-70) , OLŠ 1946 (SV)  Medaile díků (1970)                                                                

CIHLÁŘ  Josef-Pep    (N) 1927   (P) technik-projektant    (S) 1939    (A) Praha (SF) zást. ved. TROJKY (1947-48), vedoucí TROJKY (1949-50), člen Historické komise JUNÁKA (1989-2007), člen SO (1991)  (SV) Tři pruty bratrství (1997), exil. Řád stříbrného lva (2001), Medaile díků (2008)

ČADEK  Luboš-Šimeš    (N) 1929    (P) účetní    (S) 1938    (A) Třebe (SF) rádce druž. Kamzíků TROJKY (1946-48), revizor účtů (1968-70),  pokladník (1989-2002)
                                                                                                     
DERNER Vladimír    (N) 1934    (P)  ekonom JZD    (S) 1945    (A) +1986 (52) (SF) ved. 7. odd. skautů (1968-70)

DVOŘÁK Josef-Amád    (N) 1922   (P) technik-strojař    (S) 1933   (A) +1989 (67)  (SF) ved. 4. odd. skautů (1945-46)                         

DVOŘÁK  Josef-Permon    (N) 1906    (P)  soustružník    (S) 1921   (A)  +1991 (85) (SF) ved. odd. vodáků (1928-29), vodák (1948-50), člen OSJ (1968-70)                 

FORMAN Miroslav   (N)  asi 1915    (P) drogista   (S) 1927  (SF) ved. odd. skautů (1931)  (OBČ) vězněn nacisty v koncentračním táboře

FRENCL Karel-Kaštan   (N) 1930    (P) technik-strojař     (S)1938    (A) Třebe (SF) rádce druž. Rysů TROJKY (1945-48), ved. 4. odd. skautů  a zást. ved. střediska (1968-70)  (SV) Medaile díků (1970),  Medaile díků II. Stupně (1991)
                                                                                                                  
HÁJEK Jan    (N) 1917    (P) učitel    (S) 1925    (A) +2000 (83) (SF)  ved. odd. skautů (1931-32), OLŠ (1933)

HÁJEK Josef    (N)  1911    (P)  zámečník    (S)  1924    ( A) +1969 (58) (SF) zást. ved. 2. smečky vlčat (1939-40)
                       
HÁJEK  Miloš   (N) 1931  (P) lékař-chirurg   (S) 1945  (A) Praha   (SF) člen TROJKY  (1947-50)  (OBČ) univerzitní profesor, předseda  České chirurgické společnosti

HANZÍK Vilém   (N) 1909   (P) ozdobník-podnikatel   (S) 1924  (A) + 1980 (71) (SF) zást. ved. 11. odd. (1945-47)  aktivista OSJ (1968-70)            
 
HANUŠ František
    (N) nezjištěno  (P)  voják-letec   (S) 1924,   (A) +1937 trag. (SF) ved. oddílu skautů (1928-29),  zakl. a ved. odd. leteckých skautů ve Zvolenu (1935-37)  (OBČ) pokládán za zakladatele čs. leteckého skautingu
                                                                                                         
HEJČL Rudolf    (N) 1910    (P)  úředník, správce nár. podniku    (S) 1919    (A) +1988 (78) (SF)  ved. oddílu (1926-27, 1931-38)  ZLŠ (1927) vůdce srřediska (1939, 1945), tajemník střediska (1968-70), instruktor OLŠ (1946),  zást. ved. ORJ Česká Lípa (1948) (SV) Medaile díků (1970), Řád skautské vděčnosti in memoriam (1990)

HEROLD Jiří    (N) 1933    (P)  právník    (S) 1945 Sázava    (A)  Borohrádek (SF) ved.4. odd. skautů (1968-70)                                               

HEŘMANSKÝ Václav    (N) 1928     (P) obuvník     (S) 1945   (A) +1995 (67) (SF) zást. ved. 7. odd. skautů (1968-70)                                        

HOLD Jiří – Amatér   (N) 1923   (S) 1933   (P) zvukový technik   (A) Praha (SF)  vlče v Třebe (1933-34), vlče a skaut vodáckého 5. oddílu Praha (1934-1939), oldskaut vodácké „Pětky“ Praha, pracovník Hlavního kapitanátu vodních skautů (1968- dosud), ÚLŠ vodních skautů (1947),   instruktor vodáckých LŠ (1992) (SV)  Řád čestné lilie v trojlístku, zlato (1990),  Stříbrný bobr (1990), SO (1991) (OBČ)  tajemník Ústřední rady JUNÁKA  (1992-93)
 
HORÁK Alexandr-Saša    (N) 1917    (P) bankovní úředník    (S) 1945    (A) +1996 (79) (SP) zakladatel a ved. 1. odd. vodních skautů (1948)   

HORÁK Robert    (N) 1911     (P) koželuh    (S) 1919     (A) + 1995 (84) (SF)  ved. odd. skautů (1930-31)

HOVORKA Karel     (N) 1928     (P) technik-strojař     (S) 1936     (A) Třebe (SF) vedoucí 7. odd. skautů (1947-48)

HRUBÝ Josef-Kámoš    (N) 1921     (P)  technik-strojař    (S) 1930     (A) Hradec Králové. (SF) zást. ved. oddílu skautů (1939-40), vůdce střediska (1945-50)

CHUDÝ František   (N) 1903    (P) inspektor ČSD    (S) 1945    (A) +1962 (59) (SF) předseda SPJ (1945-48)   (OBČ) politicky vězněn
 
KLEPETÁŘ Ota   (N) 1900   (P) student mediciny   (S) 1915   (A) +1943 (43) (SF) vůdce táborů 1917-1921   (OBČ) oběť holokaustu

KOLÁŘSKŸ  Miloš    (N) 1926     (P)  technik-strojař     (S)  1937    (A) +2007 (81) (SF) zást. ved. 1. smečky vlčat (1945-48)       

KOLEŠ František    (N) 1902      (P) holič     (S) 1914     (A) +1985 (83) (SF)  ved. odd. skautů/vlčat  (1920-39), sborový vůdce (1930-40), okrskový vůdce  (1946-48)  ZLŠ (1928)  (SV)  Svastika bronz (1930), Medaile Sv. Jiří (1939),  Medaile díků (1970),  člen SO (1970)                                                            

KOUBA Ladislav    (N) 1910    (P) strojvůdce ČSD    (S) 1945   (A) +1986 (76) (SV) zást. ved. oldskautů 1946-48)  hospodář střediska (1968-70)

KOUBA Stanislav    (N) 1920     (P) učitel      (S) 1930     (A) Třebe (SF) zást. ved. oddílu skautů (1938-39)  (SV) Medaile díků (2005)                     
                                                                                                                     
KREITNER-Khon  Richard      (N)  1918     (P)  medik    (S)  1928     (A) +1945 (27) (SF)  zást. ved. oddílu skautů (1931)  (OBČ)   oběť  holokaustu                                                           
KUBEŠ František-Ferka    (N) 1925    (P) technik strojař    (S) 1938     (A) +1989  (64) (SF) ved. 8. odd skautů (1945-48), ved. SPJ (1968-70) , OLŠ 1946   (SV) Medaile díků (1970), Řád skautské vděčnosti in memoriam (1991)

MAREK Josef-Mour     (N) 1930     (P) úředník     (S) 1945     (A) +1990 (60) (SF) rádce druž. Lišek TROJKY (1946-48), fiktivní vůdce TROJKY (1949)

MARTINEC Arnošt     (N) 1923     (P)  technik-stavař     (S) 1935     (A) Třebe (SF) ved. 3. odd. skautů (1945-46)                

METZL Stanislav     (N) 1933     (P)  sklář     (S) 1945    (A) Třebe  (SF) zást. ved. 4. odd. skautů  (1968-70)           

MICHERA Oldřich      (N) 1928     (P) účetní     (S) 1938     (A) Třebe (SF) ved. 1. smečky vlčat (1945-48), předseda revizní komise (1968-70)

PÍŠA Antonín 
   (N)  nezjištěno   (P) učitel     (S) 1925     (SF)  starosta spolku (1927-28)                 

PODOLNÍK  Josef-Strejda
    (N) 1885     (P) nástrojař    (S) 1930   (A) +1953 (68) (SF)  domovník a správce Skautského domova             
 
PRÁŠIL Jiří-Šilek    (N) 1931   (P) typograf   (S) 1945    (A) +2005 (74) (SF) rádce druž. Racků TROJKY (1947-48),  ved. 3. odd. skautů (1968-70), střediskový vůdce (1990-2002), předseda ORJ (1991-2005), OLŠ (1992), instruktor OLŠ (1993-2005) (SV) Řád čestné lilie v trojlístku, stříbro (1990), Syrinx bronz (2002), Medaile díků (2004), člen SO (1999)                                                                  

PŘÍHODA Josef     (N) 1879      (P)  řídící učitel     (S)  1921     (A) +1971 (92) (SF) vedl vlčata (1921-22), vedl  kroužek knihařský, fotografický, pěvecký (1926-32), starosta spolku (1929-40), předseda staveb. výboru  (1933-34), čestný předseda SPJ (1945), štědrý mecenáš spolku                                    

REJCHRT Josef    (N) 1919      (P) řezník    (S)  1932    (A) +1997 (78)    (SF) zást. ved. 11. odd. OS  (1945-47)        

ROUS Antonín     (N) 1931     (P)  technik     (S) 1945 Klášterec n.O.    (A) +1998 (57) (SF) zást. ved. 2. smečky vlčat (1968-70)  (OBČ) politicky vězněn

ROZKOVEC Jan
     (N) 1917     (P) truhlář,  škol. inspektor     (S) 1927     (A) +1965 (48) (SF) zást. ved. oddílu skautů (1939-40)

RŮŽIČKA Tomáš-Šamot     (N)  1936     (P) matematik, kotelník     (S) 1946     (A) Praha (SF) člen TROJKY  (1949-50)   (OBČ) perzekvovaný signatář Charty 77

SEDLÁČEK Josef     (N) 1924     (P)  ozdobník,   (S) 1936    (A) +1981 (57) (SF) ved. 5. odd. skautů (1945-48)                              

SKŘIVAN František    (N) 1892     (P) odborný učitel    (S) 1919   (A) +1968 (76) (SF) starosta spolku 1919-1924              

STEINWALD Lumír    (N) 1924     (P) ozdobník     (S) 1936     (A) +1986 (62) (SF) zást. ved. 3. odd. skautů (1945-47)                 

STEINWALD  Miloslav     (N) 1917     (P) úředník     (S) 1928     (A) +1995 (78) (SF) zást. ved. 4. odd. skautů  (1945-48), ved. střediska (1968-70) , OLŠ 1947 (SV)   Medaile díků (1970), Medaile díků II. stupně (1991), člen SO (1970)        

SUCHAČEV Jiří    (N) 1924     (P) ozdobník     (S) 1936     (A) +2004 (80) (SF)  ved. 2. smečky vlčat (1945-47)

SUCHARDA Egon    (N) 1920      (P)  úředník     (S) 1929      (A) +2006 (86) (SF) ved. oddílu (1938-40), absolvent Gilwellu (1947), instruktor OLŠ (1946-2002),  (SV) člen SO (1991),  Medaile díků (2005)

ŠEBESTÏK Antonín     (N)  1918      (P)  dělník, policista     (S) 1929      (A) +1993 (75) (SF) ved. odd. skautů (1931-34)                                                                     
          
ŠTOREK František-Kanón     (N) 1933     (P) kameník     (S) 1945    (A) +2000 (67) (SF) člen TROJKY (1945-50)  (OBČ) významný český sochař

ŠULC Zdeněk   (N) 1919   (P) zahr. obchod   (S) 1937)   (A) +1995 (76) (SF) vedoucí 11. odd. OS (1945-48)                                      

UHLÍŘ Jan    (N) 1925     (P) truhlář    (S) 1934     (A) Třebe (SF) zást. ved. 5. odd. skautů  (1945-48) , člen OSJ (1968-70), ved. OS (od 1989)

VLAČIHA Jan-Šizma     (N) 1929     (P) stavař projektant     (S) 1938     (A) Bratislava (SF) zást. ved. TROJKY (1947-50), OLŠ 1947                  

VLASÁK Petr     (N) 1935     (P) chemik     (S) 1945     (A) +1989 (54) (SF) ved. 2. smečky vlčat (1968-70)
                               
------
           
BICHLBAUEROVÁ-JELÍNKOVÁ  Marie    (N) 1919    (P) učitelka   (S)  1930  (A) +1945 (26) (SF) vedoucí táborů (1938/39), ved. 4. odd. skautek (1945-47)

DERNEROVÁ Jitka    (N) 1937     (P) úřednice    (S) 1945    (A) Třebe (SF) zást. ved. 1. roje světlušek  1968-70)          

DVOŘÁKOVÁ Anna     (N) 1924     (P) úřednice     (S)  1935    (A) +1965 (41) (SF) ved. 3. odd. skautek (1945-48)                    

DVOŘÁKOVÁ-HÁJKOVÁ Julie   (N) 1919     (P) úřednice     (S) 1926     (A) Třebe (SF)  zást. ved. oddílu (1938-40), zást.ved. 5. odd. skautek  (1968-70), ved. OS (od 1989), Slovenská dívčí LŠ (1938)                                                                     

HANUŠOVÁ Antonie    (N) 1921     (P) úřednice     (S) 1927     (A) +1979 (58)  (SF) zást. ved. l. roje světlušek (1945-48), ved. 1. roje světlušek (1968-70)

HANUŠOVÁ-ADÁMKOVÁ Neda    (N) 1911     (P) úřednice     (S) 1920      (A) +1982 (71) (SF) vedoucí skautek (1930-40), ved. 5. odd. skautek (1945-48) , ved. 6. odd. skautek   (1968-70), DLŠ (1931)  (SV) členka SO (1970), zřejmě i nezjištěná vyznamenání
                                                                                                                
HORÁKOVÁ Marie-Marina   (N) 1920    (P) úřednice   (S)  1945    (A) +2007 (87)  (SF) zakladatelka a vedoucí vodních skautek (1947-48)                     

HOVORKOVÁ-MATYÁŠOVÁ  Marie     (N) 1932    (P) zdrav. sestra    (S) 1945  (A) Třebe   (SF) zást. ved. 6. odd. skautek  (1968-70)                            
                                                                    
KÁNSKÁ Dáša   (N) 1930  ostatní údaje nezjištěny  (SF) zást. ved. 2. roje světlušek (1945-48)            

KEPRTOVÁ-PRAŽÁKOVÁ Věra
    (N) 1925    (P) úřednice     (S) 1936     (A) Žamberk     (SF) ved. 1. roje světlušek (1945-8)                                            
                                                                                             
MICHÁLKOVÁ-DVORSKÁ Marta    (N) 1928    (P) zdravotnice    ( S) 1945    (A) +2006 (78)    (SF) zást. ved. 4. odd. skautek(1945-48)                            

MORAVCOVÁ-ŠTRÉGLOVÁ  Růžena    (N) 1925    (P)  učitelka     (S) 1936    (A) + 1986 (61)    (SF) ved. 2. roje světlušek (1968-1970)

MRÁZKOVÁ Marie  (N)  nezjištěno  (SF)  zást. ved. skautek (1931-34),  DLŠ (1930)

PROCHÁZKOVÁ Božena  (N) 1930    (P) úřednice    (S) 1936   (A) +2000 (70) (SF) zást. ved. 3. odd.  skautek (1945-48), ved. 6. odd. skautek  a zást. ved.  střediska (1968-70),  OLŠ 1947    (SV)  Medaile díků (1970), Řád čestné lilie v trojlístku bronz (1991)                                                                                                                                                                         
                                                                            
SVOBODOVÁ Marie  (N)  nezjištěno   (SF) zakladatelka a vůdkyně skautek (1918-20)
                                    
ŠUBRTOVÁ- BOHÁČOVÁ Miroslava  (N) 1897   (P) učitelka    (S) 1920    (A) +1980 (83) (SF)  vůdkyně skautek (1920-26)   DLŠ (1930) , zást. ved. DLŠ (1931)

TUČKOVÁ-Eliášová Marie  (N) 1936   (P) úřednice    (S) 1945   (A) Třebe (SF) zást. ved. 1. roje světlušek (1968-70)                

VOLEJNÍKOVÁ Alena  (N)  nezjištěno    SF) zást. ved. 2. roje světlušek (1945-48)