Sobota 9. prosince 1989 - začínáme počtvrté!

4.10 – Sobota 9. prosince 1989 - začínáme počtvrté!

Politické události způsobily, že třebechovický skauting byl od svého založení v roce 1912 třikrát organizačně a materielně zlikvidován (nacisty v roce 1940, komunisty v roce 1950 a 1970. Dokázal však vždy rychle a úplně  obnovit svou činnost, a tak i almanachem vymezený záběr jeho dějin, končících prosincem roku 1989, popisuje i „nový šťastný začátek“.

V roce 1989 náš totalitní režim viditelně znervózněl. Dařilo se mu sice potlačovat pouliční demonstrace, ale podpisovým akcím typu „Několika vět“ a rostoucí občanské neposlušnosti již úspěšně čelit nedokázal. Skautskou část veřejnosti aktivizoval od dubna 1989 vydávaný ilegální časopis ČIN, ale i zprávy z Maďarska, kde byl již skauting obnoven. Podobný cíl mělo mít připravované jednání s předsedou SSM (Socialistického svazu mládeže) Mohoritou, události měly však rychlejší spád. 17. listopadu došlo v Praze k brutálnímu zásahu policie proti pokojnému průvodu studentů a následným událostem, nazvanými „sametovou revolucí“. O několik dní později byl v novinách Jiránkův vtip s postavou skauta, který oznamuje přerušení dvacetiletého mlčení a posléze i zpráva o svolání činovníku JUNÁKA na sobotu 2. prosince do Městské knihovny v Praze, kde došlo k vyhlášení  obnovené činnosti JUNÁKA. Za okny sálu však ještě rozhodnuto nebylo. Premiér Adamec sice svou komunistickou vládu zrekonstruoval, ale tak skandálně, že občané opět masově demonstrovali a po ustavení Občanského fora boj o svobodu a demokracii vyhráli.

Třebechovičtí skauti se sešli o pouhý týden později, v sobotu 9. prosince 1989 a obnovili činnost střediska. Přišli opět činovníci éry „Pražského jara“, o dvacet let starší a zpohodlnělí, ta mladší generace se v krátkém období obnovy 1968-70 nestihla „vyučit“, to tehdy bylo obecným problémem.  Byli zvoleni činovníci střediska, za vůdce střediska byl vybrán Jiří PRÁŠIL-Šilek. Více se do konce roku již nestihlo.

Vlastní budování střediska mělo tento časový  sled:
- 1. března 1990  byl ustaven oddíl oldskautů (OSJ), který byl podmínkou pro získání právnísubjektivity střediska. Vedoucími OSJ byli zvoleni HÁJKOVÁ Julie  a  UHLÍŘ Jan. Středisku bylo přiděleno IČO 483885. Téhož dne byl z průčelí Skautského domova sejmut znak Pionýrské organizace.
- 6. března 1990 byl objekt Skautského domova převzat, ale jen do užívání, protože jeho majitelem je od roku 1952  ÚV SSM. Opravy zdevastovaného objektu byly nutné, provedly se svépomocí a bezodkladně:  v roce 1990 vyměněna střešní krytina a její oplechování,  v roce 1991 provedeny vnější nátěry, opraveny klubovny, upravena havarijní instalace. A také zahájeno jednání s úřady o navrácení objektu a pozemku  Skautského domova zpět do vlastnictví střediska, což není dodnes uspokojivě dokončeno.                                                    -15. března 1990  byla  ukončena náborová akce mládeže a ustaveny tři oddíly chlapecké, tři oddíly dívčí  a  oddíl oldskautů.
- 24. dubna 1990 proběhlo slavnostní zahájení činnosti střediska táborovým ohněm za Skautským domovem, jeho program byl ze záznamu vysílán Východočeským rozhlasem. 
 
Ale to již jsme za časovým horizontem tohoto almanachu.