Skautská zpověď střediskového vůdce br. Slávy Steinwalda

4.04 – Skautská zpověď střediskového vůdce br. Slávy  Steinwalda

Sláva Steinwald prošel od vlčete všemi skautskými funkcemi a v roce 1945 vystřídal ve funkci střediskového vůdce br. Hejčla, který se odstěhoval do Mimoně. Naše středisko vedl i v bouřlivých létech 1968-1970. Byl moudrým a spolehlivým činovníkem spíše administrativního zaměření, dekretu instruktora lesních škol již využít nestihl, nedožil se bohužel ani osvobození a  poslední (věříme, že konečné) obnovy JUNÁKA.
 
Skautovat jsem začal asi v roce 1928 jako vlče v oddílu br. Františka Hanuše. Po jeho nástupu do armády k letectvu a jeho tragické smrti nastal v tomto oddíle útlum činnosti, ze kterého se  již do nacistické likvidace Junáka v roce 1940 jeho členové nevzpamatovali. Po druhé světové válce jsem se do Junáka opět zapojil a byl jsem registrován v 11. oddílu oldskautů, vedeného br. Zdeňkem Šulcem, jehož jsem byl zástupcem. Ten později z oddílu vystoupil a přijal zaměstnání v Mimoni, kde se sešel a spolupracoval s br. Rudolfem Hejčlem. Bylo se mnou počítáno na funkci br. Egona Suchardy,  který se z Třebechovic p.O. odstěhoval. Abych si alespoň částečně doplnil skautské vědomosti, absolvoval jsem roku1947 OLŠ u Rokytnice v Orlických horách a byl jsem posléze zvolen  vůdcem střediska. V roce 1968 jsem se jím opět stal a tuto funkci jsem zastával až do zastavení činnosti JUNÁKA v roce 1970.

V Národní frontě jsem zastupoval středisko. Z toho důvodu jsem byl prověřován panem Vokounem a Dostálem za MNV Třebechovice p.O. Později jsem byl vyšetřován v Hradci  Králové  příslušníky StB, jejichž jména neznám. Různé návrhy na spolupráci  jsem  odmítnul.

Svojsíkův oddíl mne přijal za člena a udělil mně právo nosit lípový lístek za 40 let činnosti. Jako jmenovaný instruktor lesních škol jsem se již neuplatnil. Junáckou Medaili díků jsem obdržel  21.5.1991 a také 9.5.1970. Řád Čestné lilie v trojlístku, stříbrný stupeň, mi byl udělen 28.10.1993.

Závěrem musím podotknout, že mé jednání bylo vždy zdrženlivé, neboť můj blízký příbuzný emigroval a pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa v Mnichově a  jeho prozrazení by mělo zlý dopad  nejen na moji rodinu, ale jistě i na práci JUNÁKA.

Vážná choroba mně už zabránila zapojit se aktivně do obnovy svobodného JUNÁKA v roce 1989. Byl jsem jmenován čestným vůdcem střediska a moc si této důvěry vážím a nikdy ji nezradím.
                                                           - - - - - - - -
Bratr Miloslav Steinwald se narodil 12.10.1917 a zemřel 15.8.1995 ve věku nedožitých 78 let.