Skromné oslavy 35 let střediska v roce 1947

3.07 – Skromné oslavy 35 let střediska v roce 1947

Po euforii oslav konce války skautských slavností ubylo, přibývaly existenční starosti a také obavy o demokratickou budoucnost republiky. To rozsah našich vzpomínkových oslav jistě omezilo, navíc tu byla i snaha „zbytečně neutrácet“ a raději kupovat tolik potřebné stany a zabezpečit přístavbu skautského domova. 

Slavnosti se konaly v sobotu a neděli 17.-18. května 1947, krátce po březnovém prohlášení JUNÁKA, že nevstoupí do Čsl. tělovýchovného svazu.

V sobotu proběhly závody vlčat a světlušek, v neděli dopoledne hlídkové závody skautů a skautek, odpoledne byl průvod městem zakončený veselicí a táborákem na hřišti DTJ. Veřejnosti se poprvé představil nový střediskový prapor, po celý týden pak trvala propagační výstava ve skautském domově. Oslavy měly publicitu v novinách i ve Východočeském  rozhlase, kde byla 10. května čtvrthodinová relace vyprávění, ale i písniček „Veselé čtyřky“.

Ze tří dosud pořádaných výročních oslav  1927 (15 let), 1937 (25 let) a  1947 (35 let), byly poslední oslavy programově nejchudší, v podstatě jen „vzpomínka místního významu“, bylo zřejmě i málo hostů .

Z poznámek br. Šilka vyplývá, že se dochovala pozvánka, programový věstník, popis organizačního zajištění oslav, novinové výstřižky, ale v archivu jsme nalezli jen skleněné reklamní diapozitivy oslav, promítané před filmy v místním kině a fotografie praporu.

Oslavy 35. let střediska 1947