Přehled uskutečněných táborů let 1919-1940

2.14 – Přehled uskutečněných táborů let 1919-1940

 Letní (prázdninové) tábory se pořádaly každoročně, chlapecké od roku 1918, dívčí od 1920,oblíbenými (vícekrát užitými) tábořišti chlapců byly Suté Břehy a Nová Ves u Týniště n.O. Dívky byly věrné (celkem 8x) „své chaloupce“ v Antonínově údolí Orlických hor. Od roku 1936 byly jak dívčí, tak chlapecké tábory pořádány pod stany u Dobrého v Orlických horách. Nedostatek vedoucích chlapeckých táborů vedl dvakrát k hostování na táborech (Holic 1928 a Brna 1929), dvakrát byl u Štěnkova „pracovní“ tábor (stavba srubu 1931, výroba tvárnic na Skautský domov 1933).  Děvčata podobné problémy s vedoucími táborů neměla.
 
 
 ROK 1919
- chlapci:   Suté Břehy (Klepetář, R.Kilingr)
ROK 1920
- chlapci:   Suté Břehy (Klepetář, R.Kilingr)
- dívky:     VysokýÚjezd, školní budova (Svobodová)
ROK 1921
- chlapci:  1. oddíl: u Žamberka, stany (R.Kilingr)
                 2. oddíl: Hluky v Orlických horách, stany (Klepetář)
- dívky:     1. oddíl: Sedloňov v Orlických horách, chalupa  (Svobodová)
                 2. oddíl:  Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK 1922
- chlapci:  1. oddíl:  Vysoký Újezd v postavené boudě (R.Kilingr)
                 2. oddíl:  Suté Břehy, vorařská chata (Klepetář)
- dívky:    Suté Břehy, stany (Šubrtová)
ROK 1923
- chlapci:  Nová Ves u Týniště n.Orl., stany (Koleš)
- dívky:    Mužský u Mnichova Hradiště, stany (Šubrtová)
                 Ostrov Krk v Jugoslavii, desetidenní zájezd (Šubrtová)
ROK 1924
- chlapci:  Suté Břehy, stany (vedoucí nezjištěn)
- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK 1925
- chlapci:  Josefovo údolí Orlických hor, stany (vedoucí nezjištěn)
- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa  (Šubrtová)
ROK 1926
- chlapci:  Suté Břehy, stany (Hejčl)
- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK 1927
- chlapci:  Suté Břehy, stany (Hanuš)
- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK 1928
- chlaoci:  v táboře Holic u Brandýsa nad Orlicí, stany
- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK 1929
- chlapci:  v táboře Brna na Sutých Březích, stany (Milota Fanderlik)
- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
 
 
 
ROK 1930
- chlapci:  Dobré v Orlických horách, stany (R.Horák)
- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK 1931
- chlapci:  stavba srubu u Štěnkova
- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK 1932
- chlapci:  Josefovo údolí Orlických hor, stany (Šebestík)
- dívky:    Hlucké údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK 1933
- chlapci.  Srub u Štěnkova, hotovení tvárnic na Skautský domov
- dívky:    Hlucké údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová)
ROK1934
- chlapci:  Nová Ves u Týniště n.Orl., stany (Koleš, Šebestík, Hofman)
- dívky:     Nová Ves u Týniště n.Orl., stany (Hanušová)
ROK 1935
- chlapci:  Nová Ves u Týniště n.Orl., stany (Hejčl)
- dívky:    Josefovo údolí Orlických hor, stany (Hanušová)
ROK 1936
- chlapci:  Dobré v Orlických horách, stany (Koleš)
- dívky:    Dobré v Orlických horách, stany (Hanušová)
ROK 1937
- chlapci:  Dobré v Orlických horách, stany (Koleš, Uhlíř, Kreitner)
- dívky:    Dobré v Orlických horách, stany (Bichlbauerová)
ROK 1938
- chlapci:  Dobré v Orlických horách, stany (Koleš)
                 Cyklistický putovní tábor roverů po Slovensku (Sucharda)
- dívky:    Dobré v Orlických horách, stany (Hanušová)
ROk 1939
- chlapci-vlčata:  Dobré v Orlických horách, stany (Koleš)
- chlapci-skauti:  Dobré v Orlických horách spolu s Holicemi, stany (Sucharda)
- dívky:               Dobré v Orlických horách, stany (Bichlbauerová)
 
Náklady na stravování byly v těch předválečných létech kolem 5,50 Kč na osobu a den, takže poplatek za dvoutýdenní tábor byl do 100 Kč. V některých létech středisko přispívalo částkou 10 Kč na táborníka, táborový poplatek se snižoval nebo odpouštěl dětem ze sociálně slabých rodin. Že táborový poplatek platili i vedoucí tábora bylo samozřejmostí.