Jubilejní oslavy „25 let třebechovického skautingu“

2.12 – Jubilejní oslavy „25 let třebechovického skautingu“ ( 1937)

 
Oslavy tohoto „půlkulatého“ výročí místního skautingu byly podstatně menší než župní sraz k oslavám patnáctiletí v roce 1927. O důvodech této skromnosti kronika nepíše a nevysvětlili to ani pamětníci. Nebyl vydán odznak ani žádná pamětní publikace či  plakáty. Zmiňovaný archivní zápis  neměl autor bohužel  k dispozici.
 
4.září v 7 hodin večer byl pochodňový průvod městem na hřiště Sportovního klubu v Boře, kde byl slavnostní táborový oheň k poctě zakladatelů. Při něm župní zpravodaj br. Neuman z Dobrušky připjal na náš prapor pamětní stuhu župy. Po projevu vzpomněl sborový vůdce Koleš na začátky místního skautingu, načež obětavému župnímu zpravodaji předal  upo-
mínkový dárek. Pak již následoval veselý program.
 
5.září přijeli ještě další hosté,  na náměstí byla přehlídka župy a pak defilé skautů před přítomnými skautskými hodnostáři. Odpoledne  po průvodu městem byla skautská veselice, atrakce, ukázky dovedností, koncert a tanec na parketu. Počasí slavnostem nepřálo, ale přesto bylo u nás asi 350 skautů a hostů. Ubytování byli ve Skautském domově, v domě Sociální péče, v  kabinách sport. klubu, v hostinci na Bědovicích a také v soukromí. Jako zástupce Svazu byl přítomen br. Šimánek z Prahy. Došla nám řada blahopřání, průvod byl filmován. Pomáhala nám celá řada  ochotných osob. Finanční zisk byl asi 1600 Kč, o celé slavnosti je v archivu uložen podrobný popis.
 
Tento zápis převzatý z kroniky sboru končí přáním „Hodně zdaru do dalších 25 let!“, ale bsplnit toto přání nám nebylo dopřáno, již tři roky poté byl JUNÁK nacisty rozpuštěn a jeho majetek zkonfiskován.