Jsme patnáctiletí, Župní sjezd 1927

2.07 – Jsme patnáctiletí, Župní sjezd 1927                                  

 
Byly to oslavy tak trochu nechtěné. Konaly se ale v rámci župního sjezdu, když představen-stvo našeho spolku v roce 1919 „neuváženě“ navrhlo, aby se všechny skautské sjezdy konaly u nás v Třebechovicích, kde byl založen první venkovský oddíl.
 
V sobotu 4.6., když přijel první vlak s hosty,  začal liják kazit náladu a ničil práci na hřišti. Večer byla akademie, projev župního zpravodaje Březiny o naší organizaci a projev Koleše o našich průkopnících (Barvířovi, Skřivanovi, Svobodové a prvních vůdcích  oddílů). Sboru pak odevzdán nádherný nový prapor, částečně dar vůdců (podle návrhu Linharta a Šubrtové, s výšivkou Albíny Michálkové). Zpíval spolek „Oreb“, několik skladeb zahrálo Místní hudební sdružení, skauti sehráli jednoaktovku “V záři ohně“, skautky zacvičily své ranní cviky.
Druhý den v neděli 5.6. měly být lehkoatletické závody,  odpoledne pak štafetový běh, závody hlídek, hry a veselice. Lilo ale celý den, atletické závody se sice konaly, ale za krajně nepříznivého počasí.  Naši chlapci se umístili třetí ze šesti soutěžících měst, děvčata byla první se stejným počtem bodů jako Rychnov n.Kn., kterým byl primát rytířsky přenechán.Odpolední průvod městem byl bez hudby, jen se zpěvem skautských písní a jistě získal úctu publika, když i ti nejmenší statečně kráčeli, zatím co jim ledový déšť smáčel šaty, takže jeho účastníci promokli na kůži. V sále hotelu „Černý kůň“ byla pak pořádána skautská beseda s improvizovaným programem: sborový zpěv a recitace, úspěch měl hráč na dudy br. Rychtařík z Rychnova.  Řada hostů odjela, protože nevěřili ve změnu počasí. Byli u nás skautští hosté z Hradce Králové, Dvora Králové, Hlinska, Chotěboře, České Třebové, Vysokého Mýta a Potštejna.
Pondělí 6.6. bylo ráno mlhavé, pak se však vyjasnilo. Skauti prováděli zbylé hosty městem a vůdcové mudrovali, jak odvrátit hrozící finanční deficit, A jejich  rozhodnutí bylo šťastné: byla objednána kapela a pořádán znovu průvod, obecenstvo se přidalo a hřiště bylo zaplněno. Hudba zahrála hymnu, státní vlajka byla vytažena na stožár a vzdána jí skautská čest. Potom zahrána skautská hymna a opět všechny vlajky skloněny k poctě. Br. Klepetář a Koleš zahájili veselici krátkými projevy, vítali nám teď vzácného br. Barvíře a cizí hosty.  Hudba hraje, vlčata závodí, po nich i starší skauti a skautky, na hřišti je veselo. Ale navečer k páté hodině se nečekaně  zvedl takový vichr, že se utíkalo domů. Čistý zisk byl kolem 2,000 Kč.