Sjezd skautů severovýchodních Čech, Suté Břehy 1920

2.04 – Sjezd skautů severovýchodních Čech, Suté Břehy 1920        

 

V prvních létech Republiky  vznikaly četné nové skautské oddíly. Byla to doba vzájemného setkávání a soutěžení. Jedna taková akce se uskutečnila v květnu 1920 na Sutých Břehách a vypovídá o ní dobový referát  v časopise VŮDCE č.6/1920, který bez úprav opisujeme.
 
Šestnáctý květen 1920 stane se jistě památným dnem pro skauty českého severovýchodu. V ten den se sjeli poprvé venkovští skauti ve větším počtu do krásného přírodního zákoutí Sutých Břehů u Týniště n.Orlicí, aby se blíže poznali a poradili se o směrnicích postupu skautského hnutí v hradecké župě. Sjezdu zúčastnily se oddíly a sbory z Hradce Králové, Náchoda, Nového Města nad Metují, Třebechovic, Hronova, Vamberka, Kostelce n.Orlicí a dívčí oddíly z Hradce a Třebechovic. Již od časného rána sjížděli se skauti srdečně vítaní od skautů třebechovických a části hradeckých, kteří se na „Suté“ vypravili již den před tím, aby připravili vše potřebné pro sjezd.  Denní program zahájen byl ranními cviky. Byl to pěkný pohled na masu 200 skautů, jak přesně a křepce provádějí cviky. Právě na konec přiběhla štafeta hradeckých junáků, nesoucí pozdrav od župního komisionera p. prof. F.Zemana všem skautům na sjezdu zúčastněným. Štafeta hradeckých, jíž se zúčastnili i nejmladší členové sboru, podala velice pěkný výkon, neboť dráhu 25 km, rozdělenou 23 běžcům ve stáří 13-17 let, uběhla v čase 96 minut 15 vteřin. Po přečtení pozdravu, jež byl opětován hromovým „nazdar“, byly hrány četné skautské hry, mezi jinými předvedli dva hradečtí skauti ukázky boxu a sbor sehrál zápas ve vally-ballu. K poledni přichází župní komisioner s hosty z Hradce, zdraví krátce seřazené skauty a skautky. Po rozchodu následuje krátká přestávka a oběd,  za níž zpravodaj rozmlouvá s vedoucími a informuje je zároveň o svých plánech do budoucna, zejména o župních dnech v Hradci, jež na podzim či příští jaro ve velkých rozměrech se chystají. Po krátkém odpočinku přikročujeme k dalšímu číslu programu, lehkoatletickým závodům, jejichž výsledky docílené bez zvláštního trainingu jsou velice radostné. Vzhledem na pokročilý čas bylo závoděno pouze v následujících oborech:
BĚH 100 m:  1. Hlavsa  (Hradec) 12 vt., 2. Hlaváček (Náchod) 13 vt., 3. Haller (Hradec) 13,5 vt. VRH KOULÍ: 1. Kilingr (Třebechovice) 7,70 m, 2. Krčmář (Hradec) 7,56 m,   3. Hlavsa (Hradec) 7,20 m  DISK: 1. Haller (Hradec) 23,1 m, 2. Krčmář (Hradec) 23,0 m, 3. Hájek (Třebechovice) 17,90 m, OŠTĚP: 1. Hlaváček (Náchod) 31,6 m, 2. Haller (Hradec) 30,25 m, 3. Čejchon (Náchod) 29,25 m. Po změření sil jednotlivců pospíšili si skauti, aby ukázali svoji práci v oddílech a družinách jako celcích. Náchodští předvedli cvičení s holemi, jež symbolicky naznačovalo mnohostranné použití skautské hole, třebechovičtí prostná, jednotlivé družiny hradeckých skautů ukázky první pomoci, jež se těšily velkému zájmu obecenstva, prostná, signalizaci a americké hry, jež vzbuzovaly salvy smíchu. Také hradecké skautky,  mimo vydatnou kuchyňskou výpomoc, uvedly se prvním veřejným vystoupením,  pěkně sehranými a vhodně volenými hrami a signalizováním, příznivě před forem obecenstva.

 

Skauti odnesli si mnohé pěkné dojmy a obecenstvo neskrblilo potleskem a projevy úplné spokojenosti.Také krajanské časopisy zveřejnily delší referáty o sjezdu. Sjezd bude jistě pobídkou k usilovnější práci o rozkvět českého skautingu a těšíme se, že o župních dnech skautských, jež se v Hradci chystají, sejdeme se ještě v hojnějším počtu, abychom ještě výše zvedli vlajku českých skautů. Stále ku předu!