Skautská stezka střediskového vůdce Františka Koleše

2.02 – Skautská stezka střediskového vůdce Františka Koleše                                

 

V meziválečném období byl tehdejší sborový (střediskový) vůdce br. František Koleš nesporně nejznámějším, nejaktivnějším a proto nejzasloužilejším třebechovickým skautem. Měl holičský krámek v dnešní ulici Čsl. legíí proti kostelu a bylo skoro společenskou povinností, aby k němu starší skauti chodili se ostříhat a probrat skautské aktuality. Koleš měl sarkastickou povahu, spolupráce s ním nebyla snadná, ale jeho kladné rysy a činy  převládaly. Teprve ve třicátých létech se Kolešově popularitě přiblížil Ruda Hejčl a ještě později Egon Sucharda, na přelomu tisíciletí pak Jirka Prášil.
 
František Koleš se narodil 19.6.1902. Do „Kroužku skautů“ vstoupil jako „dorost“ v prosinci 1913. V dubnu 1914 musel však z Kroužku vystoupit na příkaz vedení měšťanské  školy, které jej tak exemplárně potrestalo za nevhodné politické výroky. V květnu však do Kroužku znovu vstoupil.
 •   Skautský slib složil v roce 1917.
 • Stupně zdatnosti: nováčkovskou  a druhotřídní zkoušku složil v roce 1917.
 • Rádcem „dorostů“ (skautů-školáků  10-14 letých) zvolen v červnu 1918.
 • Zástupcem vedoucího oddílu zvolen v dubnu 1919.
 •  Vedoucím oddílu zvolen v lednu 1920.
 • Bronzovou Svastiku Náčelnictva obdržel 16.10.1930.
 • Sborovým (střediskovým) vůdcem  ustanoven 3.11.1930.
 • Zástupcem okresního zpravodaje jmenován 8.3.1934.
 • Sborovým vůdcem jmenován 14.12.1934.
 • Vůdcem střediska jmenován  26.6.1939.
 • Vedl osm táborů v létech 1926-25 a 1934-39.
 • Pamětní medaile „Sv. Jiří“ za 20 let práce pro republiku mu byla  udělena 17.1.1939.
 • Okrskovým vůdcem jmenován 1.3.1946.
 • Členem  Svojsíkova oddílu od roku 1970.
 
Jméno KOLEŠ bylo v meziválečném a poválečném období
synonymem pro TŘEBECHOVICKÝ SKAUTING.
Zemřel 16.3.1985 ve věku 83 let, čest jeho památce!
 
Dekrety Kolešovy skautské stezky (uložené v archivu):
16.10.1930  č.j. 23681 -   Bronzová Svastika náčelnictva
8.3.1934  č.j. 1643  - Zástupce zpravodaje okrsku Hradec Králové
14.10.1934  č.j. 11577  -  Sborový vůdce 
7.9.1946   č.j. 5702/46 -  Zlatý lístek „30 let