Chronologický přehled členů „Kroužku skautů“

1.08 – Chronologický přehled členů „Kroužku skautů“ 

                  
Zápisy v „knihách  jednacích“ obsahují záznamy o přijetí a vyloučení členů, jejich pověření spolkovou funkcí či udělení trestu. Z tohoto zdroje byl sestaven následující přehled, v závorce je uvedeno datum schůzky, kdy bylo o aktu rozhodnuto. „Dorosti“ jsou skauti-nováčci školou povinní, až do roku 1914 vstoupit do žádného spolku nesměli. Metodika  zápisů je vysvětlena na závěr seznamu.

BARVÍŘ František    náčelník a pokladník (8.11.1912), náčelník a pokladník (14.5.1913),náčelník a pokladník (24.11.1913), náčelník a pokladník (2.2.1915), náčelník (2.2.1916), náčelník a pokladník (2.2.1917)
SVOBODA  Josef     místonáčelník (5.11.1912) 
ŘEHAK  Vincenc      jednatel (8.11.1912)
ZEMÁNEK Frant.     knihovník (8.11.1912), knihovník (14.5.1913)
BURIAN Rudolf        revizor účtů  (8.11.1912)
MATĚJKA Josef       revizor účtů (8.11.1912), revizor účtů (14.5.1913)
ELIŠÁK Karel           revizor účtů (4.5.1913)
FALTA Karel            místonáčelník (14.5.1913), místonáčelník (24.11.1913)
VĚTVIČKA Josef     místojednatel (14.5.1913), místojednatel (24.11.1913)
BIDLO Arnošt           jednatel (14.5.1913), důtka za nedbalost (17.9.1913)
PRÁŠIL Josef            jednatel (17.9.1913), jednatel (24.11.1913), jednatel (24.11.1913) vystoupil (3.11.1914)   
VESELÝ František    oběžník (4.11.1913), místonáčelník (2.9.1914) volán k pořádku (3.11.1914), revizor (2.2.1915), místojednatel (2.2.16) místojednatel (2.2.1917)
KILINGR Josef          knihovník (24.11.1913), knihovník (24.11.1913), revizor (2.2.1917) vrchní kuchař (15.3.1917), vůdce  nováčků (24.5.1917) vůdce členů (28.12.1917)
SVOBODA Antonín  revizor účtů (24.11.1913),  místonáčelník (24.3.1914)
MÁNEK Ladislav      revizor účtů (24.11.1913)
VELIMSKÝ x.          vyloučen (28.11.1913)
BARTOŠ Josef           revizor účtů (22.4.1914), revizor účtů (2.2.1915)
PODOLNÍK Václav   místojednatel (22.4.1914), jednatel (22.7.1914), jednatel (2.2.1915)
ŠKOP Josef                revizor účtů (22.4.1914)
ŠESTÁK Bohuslav    člen (5.5.1914)
ZEMÁNEK Karel      člen (5.5.1914)
BURIAN  x.               člen (1.7.1914)
ČERNÝ Josef            místojednatel (22.7.1914), místojednatel (2.2.1915)
BLAŽEK x.               dorost,  vyloučen (10.11.1914)
PROBOŠT Frant.      místonáčelník (2.2.1915)
PITTERMAN x.        vyloučen (16.6.1915)      
2 dorosti XY               příjem dorostů (10.11.1915)
3 dorosti XYZ             příjem dorostú (1.12.1915)
3 dorosti  XYZ            příjem dorostů (29.12.1915)
CEJNAR Rudolf        vůdce  a knihovník (2.2.1916), místonáčelník  a knihovník (2.2.1917)
HÁJEK Karel            jednatel (2.2.1916), jednatel (2.2.1917), vůdce nováčků (16.8.1917), místojednatel, knihovník a hospodář (26.12.1917)
KILINGR Rudolf       revizor účtů (2.2.1916), revizor účtů (2.2.1917), jednatel (26.12.1917)
HEMELÍK J.              revizor účtů (2.2.1916), vystoupil (24.5.1917)
JOŠT x.                      dorost, členem (1.3.1916), vyloučen (25.10.1916)
2 dorosti XY               vyloučeni (29.3.1916)
ŠTOREK  Jindřich     nováček (3.8.1916)
ŠTOREK Karel          nováček (3.8.1916)
HOFMAN  Karel       nováček (19.8.1916), vystoupil (25.10.1916)
PRÁŠIL  Ant.             nováček (19.8.1916), vystoupil (25.10.1916)
SVICEN Rudolf         nováček (19.8.1916), vystoupil (25.10.1916)
ZEMÁNEK K.           nováček (24.8.1916)
HEMELÍK Jindřich   nováček (24.8.1916)
MICHERA Ant.         vystoupil (25.10.1916)
KOLEŠ František      dorost, členem (2.11.1916), revizor účtů (26.12.1917)
PITR Rud.                 dorost (7.12.1916), vyloučen (27.3.1915)
MARTINEC  x.         místojednatel (5.3.1917), jednatel (16.8.1917)
BOUKAL J.              dorost (15.3.1917), člen (2.8.1917),  místojednatel (16.8.1917),
                                  místojednatel, knihovník a hospodář (26.12.1917)
POLÁČEK R.           dorost (28.3.1917), hospodář a knihovník (26.6.1918)
ČERNÝ L.                dorost (28.3.1917), vystoupil (5.7.1917)
DRAŠNAR x.           dorost (28.3.1917), vystoupil (24.5.1917)
TESAŘÍK x.             dorost (28.3.1917)
NOVOTNÝ x.          dorost (28.3. 1917), vystoupil (3.5.1917)
PROVAZNÍK x.       nováček (5.4.1917), vyloučen (12.7.1917)
ŽELEZO J.                nováček (12.4.1917), vystoupil (12.7.1917)
KAUDER A.             dorost (19.4.1917)
KÁNSKÝ Stan.         dorost (19.4.1917)
PROKEŠ Karel         dorost (19.4.1917)
MICEK Viktor          dorost (26..4,1917)
ŠVARC Z.                 dorost (9.5.1917)
HOLUB x.                 přijat (24.5.1917), vystoupil (12.7.1917)
THŮN  x.                   přijat (24.5.1917)
ŠRÁMEK Jar.            přijat (24.5.1917), místojednatel (26.6.1918)
ČERNÝ L.                 vystoupil (5.7.1917)
CEJNAR x.                dorost (15.6.1917)
ŠVEC  Vojtěch          dorost (15.6.1917)
HOVORKA               dorost (15.6.1917)
BARVÍŘ A.               dorost (15.6.1917), vystoupil (3.4.1918) 
ČERNÝ Jan               nováček (12.7.1917), vyloučen (12.8.1917)
ŠTOREK Jan             přispívající člen (12.7.1917), vystoupil (12.8.1917)
MICHÁLEK              dorost, vyloučen (4.10.1917)
NĚMEČEK                dorost, vystoupil (11.10.1917)
KOHN Otto               nováček (18.10.1917)
KOLÁŘ Jaroslav       nováček (20.12.1917)
KLEPETÁŘ Otto      činný člen (20.12.1917), revizor účtů (26.12.1917)
PROCHÁZKA Jar.    dorost (3.4.1918)
SVOBODA  J.           dorost (10.1.1918) 
BAČINA  J.               dorost (13.1.1918)
ŠTOREK K.              přispívající člen (13.1.1918)
DĚDOUREK x.         dorost (20.3.1918)
SVOBODA x.            dorost (20.3.1918)
DRAŠNAR x.            dorost (20..3.1918)
MORAVEC J.            přijat (29.5.1918)
NĚMEČEK x.            přijat (17.7.1918)
ROZBOUD Jar.         přijat (17.7.1918)
KOLOMAZNÍK x.    vystoupil (17.7.1918)
      
Poznámky k seznamu:
Seznam zřejmě není úplný, protože nebyly protokolovány zápisy ze schůzi za několik měsíců ČERVEN-SRPEN 1912 a také za ZÁŘÍ-ŘÍJEN 1913 a nebude ani bezchybný, protože mnoho zápisů je v případě „příjmů“ nejasně formulováno, užívá se pojmů „člen“ „nováček“ „dorost“  nebo jen „příjem“ a zavést v tom řád a jednotnost  není dnes již možné, byly proto bez korekcí převzaty pojmy z dobových zápisů.

Porovnáním s jinými dokumenty bylo také zjištěno. že v seznamu chybí jména:
ŽÍDEK (padl ve válce),  LÍPA Josef  a VAŠÍCEK  Jar.  (ze seznamu účastníků tábora 1918), a také  VESELÝ J. (v zápise z 2.2.1917 jmenován „vrchním kuchařem“). Proto také tato jména jsou započtena do dále provedeného součtu OSOB, KTERÉ V LÉTECH 1912-18  PROŠLY „KROUŽKEM SKAUTŮ“.
Zápis kursivou je užit u 8 dorostů, kteří byli v roce 1915 přijati bez uvedení jmén, podobně byli 2 dorosti v roce 1916 vyloučeni. Možno předpokládat, že patřili do skupiny onoho anonymního příjmu z roku 1915, tím se počet „anonymů“ snižuje na šest. U osob s nezjištěným křestním jménem je použito symbolu „x.“

Rekapitulace seznamu:
Podle tohoto jmenného seznamu bylo přijato 82 starších či mladších skautů (školních „dorostů“) s uvedením jména a 6 anonymně, k tomu přičteni čtyři další zjištění skauti, takže  v létech 1912–1918 prošlo spolkem „KROUŽEK  SKAUTŮ V TŘEBECHOVICÍCH“ neuvěřitelných  92 osob!