Dějiny třebechovického skautingu

DĚJINY SKAUTSKÝCH TŘEBECHOVIC p.O.

 Třebechovice pod Orebem jsou malým východočeským městem (dnes 4700 obyvatel), známým hlavně svým mechanickým Betlémem. Město má však i svoji slavnou skautskou minulost. Díky br. Josefovi Cihlářovi - PEPpovi, a manželům Rückerovým Tě provedeme historií třebechovického skautingu. Stačí, když si vybereš z obsahu téma a klikneš na něj. V novém okně se ti téma otevře a ty si jej můžeš přečíst. Potom se zavřením okna vrať zpět na obsah a vyber si, co dalšího Tě zajímá. Dějiny jsou vytvořeny z almanachu, který sepsal br. Cihlář-Pep pro naše středisko a druhou část společně sepsali Jana Rückerová a Miloslav Rücker. Pro internet bylo nutno upravit formát, ale obsah samozřejmě zůstal nezměněn.

Přejeme Ti příjemné počtení a zábavu.

 

Autor 1. části almanachu: Ing. Josef Cihlář - PEP

 

 Předmluva Miloty Fanderlika             
Úvod autora
      

 

 

ZAČÁTKY JEŠTĚ ZA RAKOUSKO-UHERSKA

Historický souhrn let 1912-1918
Informace pro knihu “ÚSIT ČESKÉHO JUNÁCTVÍ”           
Co byla Americká kolonie pro mládež                            
Co víme o zakladateli „Kroužku skautů“ br. Barvířovi
Vzpomínky člena “Kroužku skautů” br. Josefa Prášila
Historicky první stálý tábor, rok 1917
O druhém stálém táboře v roce 1918

Listování v „knihách jednacích“                 
Chronologický přehled členů „Kroužku skautů“
                  

 

 

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ ROZKVĚTU (1919-1940)     

                                 
Historický souhrn let 1919-1940             
Jak šly meziválečné roky              
Skautská stezka střediskového vůdce Františka Koleše
Památce vůdkyně skautek Slávky Šubrtové
Sjezd skautů severovýchodních Čech, Suté Břehy 1920
Abecední seznam přispívajících členů spolku, rok 1922
Valná schůze spolku. Únor 1925
Jsme patnáctiletí, Župní sjezd 1927
Paměti „praskauta“ Roberta Horáka
Stavba a otevření Skautského domova v roce 1934
Skaut-letec, poručík František Hanuš
Byl jsem skautem DTJ
Jubilejní oslavy „25 let třebechovického skautingu“
Naše Orlické hory – tábořiště v Dobrém
Přehled uskutečněných táborů let 1919-1940
Nacistická okupace ČSR a první likvidace Junáka
Trocha skautování i za války
Jaké byly „předválečné“ Třebechovice

 

 

POVÁLEČNÁ OBNOVA JUNÁKA (1945-1950)

Historický souhrn let 1945-1950
Kalendárium událostí let 1945-1950
Bylo nás přes pět set, osmnáct oddílů
Skautská stezka střediskového vůdce Rudy Hejčla
Kouzelné Julinčino údolí
Pomocníci ze Sdružení přátel Junáka
Potravinové lístky a UNNRA na našich táborech

Skromné oslavy 35 let střediska v roce 1947
Egon Sucharda absolvoval slavný Gilwell
Zpíváme si s „Veselou čtyřkou“
Vodácká aktivita Saši a Mariny Horákových
Vládnou komunisté, oddíly proto rokem 1948 končí
„Trojka“ vzdorovala nejdéle, až do října 1950
Vzpomínky střediskového vůdce  br. Hrubého-Kámoše

 

 

POKUS O OBNOVU ČINNOSTI JUNÁKA (1968-1970)

Historický souhrn let 1968-1970 a dále do roku 1989
Kalendárium událostí let 1968-1970
Slibnou obnovu ukončily tanky
Historicky největší letní tábor „Talmberk 1969“
Skautská zpověď střediskového vůdce br. Slávy Steinwalda
Jak nás komunisté znovu zlikvidovali
Rozruch kolem odznaku k 60. výročí střediska
Ilegální odznak k 75. výročí střediska v roce 1987
Životaběh oldskautky Julinky Hájkové-Dvořákové
Zápis v městské kronice z roku 1972
Sobota 9. prosince 1989 - začínáme počtvrté!

 

 

SEZNAM ZASLOUŽILÝCH SKAUTŮ A SKAUTEK  

                                
Zasloužilí členové střediska  (léta 1912-1989)

Několik slov závěrem

 

Autoři 2. části almanachu: Jana Rückerová a Miloslav Rücker

 

2. část: Novodobá historie skautských Třebechovic pod Orebem (1989 -2012)

 

„A tak v roce 1970 opět, po válce již podruhé, byl třebechovický skauting zlikvidován komunistickým režimem a přišel o všechen svůj majetek. Tentokrát to bylo 57 stanů typu „Osada“ s dřevěnými podsadami a další táborové vybavení v zůstatkové hodnotě 52.781 Kčs a peněžní hotovost 5450 Kčs. Horší než tato opakovaná majetková ztráta je zjištění, že dva a půl roku skautské činnosti byla příliš krátká doba na to, aby vznikla nová generace skautů a skautek.“

Tak končí pohled do historie třebechovického skautingu, kterou podrobně zachytil a zpracoval br. Josef Cihlář. Že se pesimistický pohled do budoucnosti nenaplnil a někteří z generace skautů a skautek z konce šedesátých let ve skautování pokračovali a pokračují a hlavně, že vyrostla další generace skautů a skautek v Třebechovicích, nám s nadějí a vírou do budoucna dokládá posledních dvacet dva let. Jedno z nejdelších období nepřetržité činnosti kladoucí na jednotlivé členy střediska nesmírné časové zatížení.

Období od roku 1989 do současnosti v životě třebechovického střediska se Vám v následující části almanachu pokusí přiblížit Miloslav Rücker a Jana Rückerová.

6. Rok 1989 - 1990 - obnovení činnosti

6.1. Vzpomínky bratra Luboše Čadka - Šimeše

6.2. Volby, vedení střediska (za období 1990-2012)

6.3 Oddíly, počty členů, oddíloví vedoucí, lesní škola

6.4. Vzpomínky bratra Přemysla Pistory

6.5. Vyznamenaní členové střediska

6.6. Přehled registrovaných členů střediska

6.7. Činnost střediska a oddílů (za celé období)

6.8. Plesy

6.9. „Okolo Orebu“ – cyklistické putování Mikroregionem Třebechovicko

6.10. Tábory

6.11. Skautský dům

6.12. Štěnkov

6.13. Hrob bratra Františka Barvíře 

7. Závěrečná vzpomínka

8. Obrazová příloha: Novodobá historie skautských Třebechovic Pod Orebem (1989 – 2012)

9. PODĚKOVÁNÍ